Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Započúvaj sa do slov Ježiša, ktoré adresoval bl. Márii Celeste:

„Dcéra môjho srdca, počúvaj ma pozorne. Neodovzdala si sa ešte úplne do môjho bezvýhradného a výlučného vlastníctva; nie pre nedostatočnú dobrú vôľu, ale pre svoju slabosť a nestálosť. Pozri, že je to pravda. V živote konáš veľa dobrovoľných skutkov iba z rozhodnutia svojej slobodnej vôle a ľudského rozumu. V mnohých životných okolnostiach sa rozhoduješ pobádaná iba svojím vlastným chcením a ľudským úsudkom, a preto sa dopúšťaš chýb v mnohých veciach. Pamätaj, ak chceš byť celá moja, musíš sa poddať mojej prozreteľnosti a zvrchovanému panovaniu mojej vôle a nebudeš sa riadiť vlastnou túžbou konať na vlastnú päsť. Znič v sebe každú čisto ľudskú pohnútku a každú túžbu konať, myslieť a rozhodovať sa svojvoľne.“  ...a dnes ich hovorí aj Tebe...

 

Pozri sa:

„... na svätého Patriarchu Jozefa, ako plní Božiu vôľu: bez žiadnych príprav, zanecháva pohodlie a bez meškania berie Dieťa s matkou a uteká pešo počas chladnej noci. Ježiš, Jozef a Mária majú iba jedinú túžbu – plniť Božiu vôľu. Na znamenie dané im z neba hneď sa dávajú na cestu. Pozri s akým vnútorným pokojom prijímajú to, čo im Boh pripravil. Bez ponosovania sa a výčitiek, koľko toho už museli zniesť: chudobné podmienky a neprijatie, ubytovanie v zimnej maštali spolu s dobytkom, a len čo prišli do Nazareta, ešte sa tam ani poriadne nezabývali a už ich večný Otec posiela do pohanského kraja, kde ich nikto nepozná a chýbajú im aj tie najnevyhnutnejšie veci.“

 

Modli sa slovami bl. Márie Celesty:

„Láska moja, kiež moje srdce planie láskou k tebe. Toľko si pre mňa vytrpel ešte keď si bol dieťaťom. Láska, ktorou ma miluješ, je taká vrúcna a čistá, že ťa v boji o moje srdce neodradilo žiadne utrpenie ani ťažkosť.  A moja láska voči tebe býva častokrát tak rezervovane chladná. Učiň, aby som vo svojom živote milovala iba teba a nestarala sa o seba a svoje pohodlie.“

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 820 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI