Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Stíš sa a vstúp do modlitby nasledujúcou piesňou: https://www.youtube.com/watch?v=UvSqZ6ybnfU

 

„Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.“ (Lk 2, 21)

 

Rozjímaj o tom, že:

„Po ôsmych dňoch od narodenia chce novonarodené Božie Dieťa vyplniť Zákon a ako poslušný Syn Otca sa podriaďuje príkazu, ktorý dal Boh Abrahámovi, že každého chlapca treba obrezať. Preto útle Božie Dieťa z lásky k tebe prvý raz vylialo svoju vzácnu krv a nechalo sa zraniť z lásky k hriešnemu človeku. Nieslo na sebe znamenie hriechu a dalo závdavok svojej krvi ako znamenie toho, že raz na kríži vyleje svoju krv, aby obmylo moje hriechy.“

 

Pridaj sa k vyznaniu našej zakladateľky bl. Márie Celesty a spolu s ňou povedz Ježišovi:

Milované Dieťa, ako veľmi si ma milovalo! Nekonečná Láska, Vyhňa lásky, ako to, že moje srdce nehorí, keď počuje tvoje krásne meno? Ježišu, moja Láska, ty si meno, ktoré zostúpilo z neba. Prv než si sa počal, archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii tvoje najsladšie meno. Spása ľudstva, meno, pred ktorým sa skláňa nebo, zem aj peklo. Meno, ktorého sa diabol bojí. Meno oplývajúce mliekom a medom pre tých, ktorí ťa milujú. V tvojom mene môžem všetko. Tvoje meno má moc spasiť ma. Tvoje meno je spásou a večnou radosťou neba. Daj mi milosť, aby som si ho tak dobre vyryla do srdca a mysle, aby som nemilovala nikoho okrem teba, lebo ty si poklad raja, radosť a jas večnej slávy.“

 

Na príhovor bl. Márie Celesty pros Ježiša:

Najsladšia Láska môjho srdca, zapáľ ma, osvieť ma a daj, aby som oslávila tvoje sväté meno.“

 

Dovoľ Duchu Svätému, aby rozospieval Tvoje srdce:  https://www.youtube.com/watch?v=lae_A6f6I0I

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 187 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI