Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

2.

St

 

17.30

Za † Jána 

3.

Št

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00

Bohu známy úmysel

4.

Pi

 

17.30

Za † Eduarda

5.

So

Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice, ľubov. spomienka

8.00

Za † Helenu, Karola a Petra

6.

Ne

23. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Žmyjovskú

7.

Po

Sv. Marka, Melichara a Štefana, Košických mučeníkov, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Bernardínu a Jaroslava

8.

Ut

Narodenie Panny Márie, sviatok

7.00

Bohu známy úmysel

9.

St

 

17.30

Za † Martu a Pavla

10.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

11.

Pi

Bl. Márie Celesty Crostarosa, sviatok

17.30

Za vypočutie  prosieb                          na príhovor bl. Márie Celesty

12.

So

Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spom.

8.00

Za BP a potrebné milosti pre oblátov- novicov sestier Redemptoristiek

13.

Ne

24. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP pre Dagmar

14.

Po

Povýšenie Svätého kríža, sviatok

17.30

Bohu známy úmysel

15.

Ut

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA, slávnosť

9.00

Bohu známy úmysel

16.

St

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

17.30

Za † Annu

17.

Št

 

7.00

Za † Jozefa a Helenu

18.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Pavla a Máriu

19.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Martina

20.

NE

25. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za BP pre Gabrielu, Miroslava a Gabriela

21.

Po

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

Za zdravie a BP pre Danku

22.

Ut

 

7.00

Za † Martu

23.

St

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Danielu s rod.

24.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

25.

Pi

 

17.30

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

So

Bl. Gašpara Stanggassingera, kňaza,  ľubov. spomienka

8.00

Bohu známy úmysel

27.

Ne

26. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP pre Alžbetu

28.

Po

Sv. Václava, mučeníka, ľubov.  spom.

17.30

Bohu známy úmysel

29.

Ut

Sv. Michala Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

7.00

Za zdravie a BP pre Jána

30.

St

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

17.30

Za † Annu

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 170 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI