Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Melániu

2.

Št

Návšteva Panny Márie, sviatok

7.00

Za zdravie a BP pre Annu (80.nar.)

3.

Pi

Sv. Tomáša, apoštola,  sviatok

17.30

Za zdravie a BP pre rod. Tomáša

4.

So

 

8.00

Za † z rod. Hnatovej a Angelovičovej

5.

Ne

slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov 14. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Úmysel celebranta

6.

Po

sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp.

17.30

Za † Štefana, Máriu, Pavla

7.

Ut

 

7.00

Za † Petra

8.

St

 

17.30

Za † Editu

9.

Št

 

7.00

Za zdravie a silu v chorobe pre Richarda

10.

Pi

 

17.30

Za † Annu

11.

So

Sv. Benedikta, opáta,  spolupatróna Európy, sviatok

8.00

Za vypočutie  prosieb  na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Ne

15. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre Annu

13.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Margitu

14.

Ut

 

7.00

Za † Vierku

15.

St

Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † Ondreja

16.

Št

 

7.00

.Za zdravie, BP a dar živej viery pre Andreu, Rasťa a Viktora

17.

Pi

v našom kostole:   SLÁVNOSŤ

VÝROČIA POSVIACKY KOSTOLA

17.30

Za dobrodincov kláštora a sestier

18.

So

 

8.00

Bohu známy úmysel

19.

Ne

v našom kostole:  slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

16. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za OSsR a CSsR a nové povolania

20.

Po

 

17.30

Za † Jozefa a Helenu

21.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

22.

St

Sv. Márie Magdalény, sviatok

17.30

Za sr. Lenku, OSsR

23.

Št

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok

7.00

Bohu známy úmysel

24.

Pi

Sv. Šarbela Makhlufa,  ľub.spomienka

17.30

Za zdravie pre Magdalénu

25.

So

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

8.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Ne

17. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Bohu známy úmysel

27.

Po

sv. Gorazda a spoločníkov, spomien.

17.30

Za zdravie a BP pre Vieru (60.nar.)

28.

Ut

 

7.00

Bohu známy úmysel

29.

St

Sv. Marty, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Martu

30.

Št

Bl. Zdenka, panna a mučenica, ľubov. spomienka

7.00

Úmysel celebranta

31.

Pi

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomien.

17.30

Za zdravie, BP a potrebné milosti pre rod. Františky

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 208 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI