Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Pi

Sv. Jozefa, robotníka, ľubov. spom.

 

Za † Martina, Annu a Vojtecha

2.

So

Sv. Atanáza, biskupa, učiteľa Cirkvi,  spomienka

 

Za † z rod. Horvathovičovej a Lukáčovej

3.

 Ne

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Za zdravie, BP pre kňaza Matúša

4.

Po

 

 

Za zdravie, BP, silu  pre Alžbetu (85.nar.)

5.

Ut

 

 

Za † z rod. Sčúrovej

6.

St

 

 

Úmysel celebranta

7.

Št

 

 

Za † Moniku

8.

Pi

 

 

Za zdravie, BP pre Blaženu (75.nar.)

9.

So

 

 

Za zdravie, BP pre Máriu a Jána

10.

Ne

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Za zdravie, BP pre Ervína (80.nar.)

11.

Po

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Ut

 

 

Úmysel celebranta

13.

St

Blahosl. Panny Márie Fatimskej,

ľubov. spomienka

 

Za zdravie a BP pre Annu (86.nar.)

14.

Št

Sv. Mateja, apoštola,  sviatok

 

Bohu známy úmysel

15.

Pi

 

 

Za † Helenu

16.

So

Sv. Jána Nepomuckého, mučeníka,  spomienka

 

Za † Lýdiu a Bartolomeja

17.

Ne

6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

 

Za † Veroniku

18.

Po

 

 

Za † Antona a Alžbetu

19.

Ut

 

 

Za † Jozefa

20.

St

 

 

Za zdravie, BP pre Magdalénku

21.

Št

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok

 

Bohu známy úmysel

22.

Pi

Sv. Rity, rehoľníčky, ľub. spom.

 17.30

Za  sr. Martinu, OSsR

23.

So

 

 8.00

Za zdravie, BP pre Martina

24.

Ne

7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

9.00 

Bohu známy úmysel

25.

Po

 

17.30 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov

sestier redemptoristiek

26.

Ut

Sv. Filipa Neriho, kňaza,  spomienka

7.00 

Za zdravie a BP pre rod. Márie a Petra

27.

St

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa,

 spomienka

17.30 

Za zdravie a BP pre Danku, Bernardínu,

 Ľubomíra a Annu s rodinami

28.

Št

 

7.00 

Úmysel celebranta

29.

Pi

 

17.30 

Bohu známy úmysel

30.

So

 

8.00 

Za zdravie a BP, Božiu pomoc

pre Janu so synom

31.

Ne

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  - Turíce,  slávnosť

 9.00

 

Za Rehoľu OSsR

Úmysly svätých omší v dňoch od 1. do 22. mája budú odslúžené súkromne. 

Drahí veriaci,

kapacita účastníkov bohoslužieb (okrem sestier) v našom kostole je podľa súčasne záväzných protiepidemiologických nariadení obmedzená na 32 miest označených žltým štvorcom.

Po obsadení týchto miest v kostole, prosíme ostatných veriacich aby zostali vonku s dodržaním 2m odstupov.

Zároveň Vás prosíme, aby ste si nenechávali osobné predmety a modlitebné knižky v laviciach.

Pri vstupe do kostola používajte dezinfekciu.

Ďakujeme Vám.

Sestry redemptoristky

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 179 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI