Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

 

-

Za † Kvetku, Dominika, Františka a  Máriu

2.

Št

 

-

Za † Františka, Máriu a  za † z rodiny

3.

Pi

 

-

Za † Veroniku

4.

So

 

-

Za † Moniku

5.

Ne

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

-

Za † Annu a Petra

6.

Po

Pondelok veľkého týždňa

-

Za † Jána

7.

Ut

Utorok  veľkého týždňa

-

Za dar viery, milosť obrátenia pre Vladimíra

8.

St

Streda  veľkého týždňa

-

Za zdravie, BP pre rod. Martina a Anny

9.

Št

Zelený štvrtok

-

Za všetkých kňazov

10.

Pi

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána

-

-

11.

So

Biela sobota 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

-

Za sestry redemptoristky

 a nové povolania

12.

      Ne

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

-

Za všetkých prítomných

13.

Po

Veľkonočný  pondelok

-

Úmysel celebranta

14.

Ut

Veľkonočný  utorok

-

Za † z rod. Volkovej

15.

St

Veľkonočná streda

-

Za † Helenu

16.

Št

Veľkonočný  štvrtok

-

Za † Jozefa

17.

Pi

Veľkonočný  piatok

-

Za † Tomáša

18.

So

Veľkonočná sobota

-

Za † Rudolfa, Žofiu a Annu

19.

Ne

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

-

Bohu známy úmysel

20.

Po

 

-

Za zdravie, BP pre Štefániu a Annu

21.

Ut

 

-

Za zdravie a BP pre Ervína

22.

St

 

-

Za † Jána

23.

Št

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

-

Za sr. Moniku, OSsR

24.

Pi

 

-

Za zdravie a BP pre Juraja

25.

So

sv. Marka , evanjelistu, sviatok

-

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Ne

3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

-

Za † Jána

27.

Po

 

-

Za zdravie, BP pre rod. Jaroslava

28.

Ut

 

-

Za zadosťučinenie za hriechy rodiny

29.

St

Sv. Kataríny Sienskej, panny, učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

-

Bohu známy úmysel

30.

Št

 

-

Bohu známy úmysel

 Úmysly svätých omší budú odslúžené súkromne. 

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 173 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI