Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ne

1. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

 

2.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Mariána

3.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

4.

St

 

17.30

Za sr. Annu, OSsR

5.

Št

 

7.00

Za BP a  milosti pre vdp. Jakuba

6.

Pi

 

17.30

Bohu známy úmysel

7.

So

 

8.00

Za † Máriu a Milana

8.

Ne

2. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

Za zdravie a BP pre Veroniku (30.nar.)

9.

Po

 

17.30

Úmysel celebranta

10.

Ut

 

 

Za zdravie a BP pre rod. Márie

11.

St

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Št

 

 

Za † Václava, Štefana a Helenu a † z rodiny

13.

Pi

 

 

Za zdravie a BP pre Jána

14.

So

 

 

Za zdravie, BP a potrebné milosti  pre rod. Lukáčovú

15.

Ne

3. PÔSTNA NEDEĽA

 

Bohu známy úmysel

16.

Po

 

 

Za zdravie, BP a pomoc v práci pre Vladislava

17.

Ut

 

 

Za † Helenu

18.

St

 

 

Za  BP a milosti pre vdp. Jozefa

19.

Št

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ

 

Za † Jozefa

20.

Pi

 

 

Za zdravie, BP a potrebné milosti   pre rod. Koščákovú a Dufalovú

21.

So

 

 

Poďakovanie za udelené milosti na príhovor sv. Jozefa

22.

Ne

4. PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA RADOSTI

 

Bohu známy úmysel

23.

Po

 

 

Za † Alžbetu

24.

Ut

 

 

Za sr. Máriu, OSsR

25.

St

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Št

 

 

Úmysel celebranta

27.

Pi

 

 

Za † Annu a Michala

28.

So

 

 

Za † Máriu a Jána

29.

Ne

5. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za zdravie a BP pre Jozefa a Evu

30.

Po

 

 

Za zdravie, milosť obrátenia a dar živej viery pre Mariána

31.

Ut

 

 

Bohu známy úmysel

 Úmysly svätých omší v dňoch od 10. do 31. marca budú odslúžené súkromne. 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI