Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ne

1. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

 

2.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Mariána

3.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

4.

St

 

17.30

Za sr. Annu, OSsR

5.

Št

 

7.00

Za BP a  milosti pre vdp. Jakuba

6.

Pi

 

17.30

Bohu známy úmysel

7.

So

 

8.00

Za † Máriu a Milana

8.

Ne

2. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

Za zdravie a BP pre Veroniku (30.nar.)

9.

Po

 

17.30

Úmysel celebranta

10.

Ut

 

 

Za zdravie a BP pre rod. Márie

11.

St

 

 

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Št

 

 

Za † Václava, Štefana a Helenu a † z rodiny

13.

Pi

 

 

Za zdravie a BP pre Jána

14.

So

 

 

Za zdravie, BP a potrebné milosti  pre rod. Lukáčovú

15.

Ne

3. PÔSTNA NEDEĽA

 

Bohu známy úmysel

16.

Po

 

 

Za zdravie, BP a pomoc v práci pre Vladislava

17.

Ut

 

 

Za † Helenu

18.

St

 

 

Za  BP a milosti pre vdp. Jozefa

19.

Št

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ

 

Za † Jozefa

20.

Pi

 

 

Za zdravie, BP a potrebné milosti   pre rod. Koščákovú a Dufalovú

21.

So

 

 

Poďakovanie za udelené milosti na príhovor sv. Jozefa

22.

Ne

4. PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA RADOSTI

 

Bohu známy úmysel

23.

Po

 

 

Za † Alžbetu

24.

Ut

 

 

Za sr. Máriu, OSsR

25.

St

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

 

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Št

 

 

Úmysel celebranta

27.

Pi

 

 

Za † Annu a Michala

28.

So

 

 

Za † Máriu a Jána

29.

Ne

5. PÔSTNA NEDEĽA

 

Za zdravie a BP pre Jozefa a Evu

30.

Po

 

 

Za zdravie, milosť obrátenia a dar živej viery pre Mariána

31.

Ut

 

 

Bohu známy úmysel

 Úmysly svätých omší v dňoch od 10. do 31. marca budú odslúžené súkromne. 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 132 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI