Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

9.00

Za všetkých prítomných

2.

Št

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

8.00

Úmysel celebranta

3.

Pi

Najsvätejšieho mena Ježiš,  ľubov. spom.

17.30

Bohu známy úmysel

4.

So

 

8.00

Za † Katarínu, Michaelu,

Jána a Vlastu

5.

Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

9.00 

Za zdravie a potrebné milosti pre Martu a Valentína

6.

Po

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

9.00 

Na komunitu sestier redemptoristiek  a nové povolania

7.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

8.

St

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

17.30

Za † Václava, Františka a Máriu

9.

Št

 

7.00

Za zdravie a BP pre rod. Petra a Moniky

10.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Matúša

11.

So

 

8.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Ne

3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     Krst Krista Pána, sviatok

9.00

Za † Jaroslava, Helenu, Jozefa

13.

Po

 

17.30

Za manželstvo Petra a Moniky

14.

Ut

Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza, ľubov. spomienka

7.00

Za † Petra H.

15.

St

 

17.30

Za † Helenu

16.

Št

 

7.00

Bohu známy úmysel

17.

Pi

Sv. Antona, opáta, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Pavla

18.

So

 

8.00

Za † Emila

19.

Ne

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

Za dar živej viery a BP pre Andreja, Zuzanu a Matúša

20.

Po

 

17.30

Za duchovné uzdravenie Petra

21.

Ut

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

22.

St

 

17.30

Za potrebné milosti pre Líviu, Tomáša a Kristínu

23.

Št

 

7.00

Bohu známy úmysel

24.

Pi

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za zdravie, BP a ochranu rod. Rastislava

25.

So

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

8.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Ne

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

9.00

Za † Matildu a Jána

27.

Po

 

17.30

Za poďakovanie a pomoc pre Líviu

28.

Ut

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

29.

St

 

17.30

Za † Vlastu

30.

Št

 

7.00

Bohu známy úmysel

31.

Pi

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Emila, Veroniku, Janu a Timeu

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 184 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI