Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

25.

St

NARODENIE PÁNA -slávnosť 

Prikázaný sviatok

9.00

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Št

Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

9.00

za  zdravie a PB pre Margitu

27.

Pi

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu  - sviatok

17.30

Za  Bohu známy úmysel  

28.

So

Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

8.00

Za † Petra

29.

NE

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA - sviatok

9.00

Za sr. Máriu, OSsR

30.

Po

Šiesty deň v Oktáve Narodenia Pána

17.30 

Za sr. Luciu, OSsR

31.

Ut

Sv. Silvester I., pápež

8.00

23.15

úmysel celebranta

za sestry redemptoristky

01.

St

BOHORODIČKY PANNY MÁRIE - slávnosť 

Prikázaný sviatok

9.00

za všetkých prítomných

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 156 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI