Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Pi

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok

!9.00!

za †rodičov a súrodencov sestier

2.

So

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, spomienka

8.00

17.30

 za duše v očistci

úmysel celebranta

3.

NE

31. nedeľa v období „cez rok“

9.00

za † starých rodičov

a blízkych príbuzných sestier

4.

Po

Sv. Karola Boromeo, biskupa, spomienka

17.30

za †dobrodincov sestier

5.

Ut

 

7.00

za † sestry redemptoristky

6.

St

Bl. španieski mučeníci Jozef Xaver a spol. – ľubovoľná spomienka

17.30

za † pátrov a bratov redemptoristov

7.

Št

 

7.00

za † kňazov, vychovávateľov

a Bohu zasvätené osoby

8.

Pi

 

17.30

 za † bezdomovcov a ľudí, ktorí zomreli v opustení a samote

9.

So

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

8.00

Úmysel celebranta

10.

NE

32. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

11.

Po

Sv. Martina z Tours, biskupa,  sviatok hlavný patrón spišskej diecézy

17.30

Za pátra Martina Zanovita, CSsR

12.

Ut

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

7.00

Za † Jozefa, Jána, Magdalénu, Jakuba a zosnulých  z rod. Buzek 

13.

St

 

17.30

Za † Karola, Michala, Tibora a Jána

14.

Št

 

7.00

Za uzdravenie Marianny a Pavla

15.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za † Helenu, Františka a Emu 

16.

So

 

8.00

Za † Helenu

17.

NE

33. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP pre Alžbetu a Milana

18.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Alžbetu

19.

Ut

 

7.00

Za zdravie a BP pre Alžbetu

20.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre rod. Heleny

21.

Št

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Deň klauzúrovaných sestier

7.00

Za nové povolania OSsR

22.

Pi

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

17.30

Úmysel celebranta

23.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Jozefa (10.nar.)

24.

NE

34. neDEĽA v období „cez rok“ Krista kráĽa, slávnosť

9.00

Bohu známy úmysel

25.

Po

 

17.30

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Ut

 

7.00

Za † Františka, Editu, Janu a Petra

27.

St

 

17.30

Za † Gabrielu

28.

Št

 

7.00

Za Božiu pomoc a BP pre Pavla

29.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Bohu známy úmysel

30.

So

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

8.00

Bohu známy úmysel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI