Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Za Božiu milosť pre Róberta a Mariannu

2.

St

Svätých anjelov strážcov, spomienka

17.30

Bohu známy úmysel

3.

Št

 

7.00

Za † Františka, Agnesu, Jána

4.

Pi

Sv. Františka Assiského, spomienka

mládežnícka

17.30

Za zdravie, BP pre Darinu (70.nar)

5.

So

Bl. Františeka Seelosa, kňaza, spomienka

8.00

Za uzdravenie a dary Ducha Svätého pre Kláru

6.

Ne

27. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za Božiu milosť a pomoc  pre Roufa

7.

Po

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

Za † Julianu a Justína

8.

Ut

 

7.00

Za milosť viery pre Nargesa

9.

St

 

17.30

Za uzdravenie a oslobodenie pre Zahoora

10.

Št

 

7.00

Za sr. Zuzanu,  OSsR

11.

Pi

sv. Jána  XXIII., pápež – ľub. spomienka

17.30

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

12.

So

 

8.00

Za † Štefana

13.

Ne

28. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za BP, dar živej viery pre Mareka

14.

Po

 

17.30

Za † Irenu a jej rodičov

15.

Ut

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Za zdravie a BP pre Petra, Katarínu a Štefana

16.

St

Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka

17.30

Za † Františka, Rozáliu a Martina

17.

Št

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

7.00

Za † Helenu

18.

Pi

Sv. Lukáša,  evanjelistu , sviatok

mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Lukáša  a Danku

19.

So

 

8.00

Za BP pre krstné a birmovné deti

20.

Ne

29. nedeľa v období „cez rok“

„ misijná nedeľa“

9.00

Bohu známy úmysel

21.

Po

 

7.00

Za † rodičov a dcéry Alicu a Máriu

22.

Ut

Sv. Jána Pavla II, pápeža , spomienka

7.00

Úmysel celebranta

23.

St

 

7.00

Za † Gabrielu

24.

Št

 

7.00

Za zdravie a BP pre Jána

25.

Pi

 

7.00

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Otíliu

27.

Ne

30. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie a BP, potrebné  milosti 

pre Máriu

28.

Po

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

17.30

Za † Pavla, Máriu a Štefana

29.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

30.

St

 

17.30

Za sr. Ľudmilu, OSsR

31.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

 

 

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 34 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI