Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Po

 

17.30

Za † Pavla

2.

Ut

Návšteva Panny Márie, sviatok

7.00

Za vdp. Štefana (50.výr.kň.vys.)

3.

St

Sv. Tomáša, apoštola,  sviatok

17.30

Za dar zraku a BP pre Filipa

4.

Št

Eucharistického Srdca Ježišovho, ľubov. spom.

7.00

Za zdravie, BP pre Máriu a Pavla

5.

Pi

slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

! 9.00 !

Úmysel celebranta

6.

So

sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp.

8.00

Za † Michaelu, Ondreja a Máriu

7.

Ne

14. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za † Františka, Ladislava, Veroniku a Ladislava

8.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre rod.Františky

9.

Ut

 

7.00

Za Anetu o dary Ducha Svätého

10.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Denisa

11.

Št

Sv. Benedikta, opáta,  spolupatróna Európy, sviatok

7.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Pi

 

17.30

Za BP pre Miroslava a Vierku (45.výr.sob.)

13.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Margitu

14.

Ne

15.  NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Heleny

15.

Po

Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † p. Huťa

16.

Ut

 

7.00

.Za zdravie a BP pre Jána a Annu

17.

St

v našom kostole:   SLÁVNOSŤ

výročiA posviacky kostola

17.30

Za dobrodincov kláštora a sestier

18.

Št

 

7.00

Za  †  sr. Assumptu, OSsR

19.

Pi

 

17.30

Za vnútorné uzdravenie Romana

20.

So

 

8.00

Za † Annu

21.

Ne

v našom kostole:  slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

9.00

Za OSsR a CSsR a nové povolania

22.

Po

Sv. Márie Magdalény, sviatok

17.30

Za sr. Lenku, OSsR

23.

Ut

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok

7.00

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery pre Martina

24.

St

Sv. Šarbela Makhlufa,  ľub.spomienka

17.30

Za zdravie a BP

pre Jakuba a Annu

25.

Št

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

7.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Pi

sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom.

17.30

Za zdravie a BP pre Annu

27.

So

sv. Gorazda a spoločníkov, spomien.

8.00

Za dar živej viery a BP pre Andreu, Rasťa a Viktora

28.

Ne

17. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za BP pre Urbana a Annu  (45.výr.sob.)

29.

Po

Sv. Marty, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Martu

30.

Ut

Bl. Zdenka, panna a mučenica, ľubov. spomienka

7.00

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery pre Martina

31.

St

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomien.

17.30

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery  pre Martina

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 47 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI