Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Po

 

17.30

Za † Pavla

2.

Ut

Návšteva Panny Márie, sviatok

7.00

Za vdp. Štefana (50.výr.kň.vys.)

3.

St

Sv. Tomáša, apoštola,  sviatok

17.30

Za dar zraku a BP pre Filipa

4.

Št

Eucharistického Srdca Ježišovho, ľubov. spom.

7.00

Za zdravie, BP pre Máriu a Pavla

5.

Pi

slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

! 9.00 !

Úmysel celebranta

6.

So

sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp.

8.00

Za † Michaelu, Ondreja a Máriu

7.

Ne

14. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za † Františka, Ladislava, Veroniku a Ladislava

8.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre rod.Františky

9.

Ut

 

7.00

Za Anetu o dary Ducha Svätého

10.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Denisa

11.

Št

Sv. Benedikta, opáta,  spolupatróna Európy, sviatok

7.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Pi

 

17.30

Za BP pre Miroslava a Vierku (45.výr.sob.)

13.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Margitu

14.

Ne

15.  NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Heleny

15.

Po

Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † p. Huťa

16.

Ut

 

7.00

.Za zdravie a BP pre Jána a Annu

17.

St

v našom kostole:   SLÁVNOSŤ

výročiA posviacky kostola

17.30

Za dobrodincov kláštora a sestier

18.

Št

 

7.00

Za  †  sr. Assumptu, OSsR

19.

Pi

 

17.30

Za vnútorné uzdravenie Romana

20.

So

 

8.00

Za † Annu

21.

Ne

v našom kostole:  slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA

9.00

Za OSsR a CSsR a nové povolania

22.

Po

Sv. Márie Magdalény, sviatok

17.30

Za sr. Lenku, OSsR

23.

Ut

Sv. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok

7.00

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery pre Martina

24.

St

Sv. Šarbela Makhlufa,  ľub.spomienka

17.30

Za zdravie a BP

pre Jakuba a Annu

25.

Št

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

7.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

Pi

sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom.

17.30

Za zdravie a BP pre Annu

27.

So

sv. Gorazda a spoločníkov, spomien.

8.00

Za dar živej viery a BP pre Andreu, Rasťa a Viktora

28.

Ne

17. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za BP pre Urbana a Annu  (45.výr.sob.)

29.

Po

Sv. Marty, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Martu

30.

Ut

Bl. Zdenka, panna a mučenica, ľubov. spomienka

7.00

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery pre Martina

31.

St

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomien.

17.30

Za BP a milosť obrátenia, dar živej viery  pre Martina

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI