Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

So

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

8.00

Za zdravie a BP pre Máriu, Jána

2.

 Ne

7. veľkonočná  NEDEĽA

9.00

Za † Justínu a Jána

3.

Po

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Janu s rod.

4.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

5.

St

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

Za † Eugéna

6.

Št

 

7.00

Bohu známy úmysel

7.

Pi

 

Mládežnícka

17.30

Za † z rod. Hoger, Lapoš, Česák, Kučera

8.

So

 

8.00

Za † Máriu Česákovú

9.

Ne

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  - Turíce,  slávnosť

9.00

 

Za Rehoľu OSsR

10.

Po

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

Za † Martinu

11.

Ut

Sv. Barnabáša, apoštola,  spomienka

7.00

Za vypočutie prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

St

 

17.30

Za † Antona a Alžbetu

13.

Št

Náš Pán Ježiš Kristus,               Najvyšší a Večný Kňaz, sviatok

7.00

Za milosť obrátenia a BP pre Erika

14.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Eriku a Karola

15.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre rod. Marty a Valentína

16.

Ne

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

9.00

Bohu známy úmysel

17.

Po

 

17.30

Za jubilujúcich kňazov

18.

Ut

 

7.00

Za zdravie a BP pre rod. Martina a Michaely

19.

St

 

17.30

Úmysel celebranta

20.

Št

NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO TELA A KRVI,  slávnosť,

 prikázaný sviatok

! 17:30 !

Bohu známy úmysel

21.

Pi

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,  spomienka

Mládežnícka

17.30

Za † Jozefa, Máriu, Jozefa

22.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Mária (40.nar.)

23.

Ne

12. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za † Petra, Jána a Jána

24.

Po

Narodenia Sv.Jána Krstiteľa,   slávnosť

17.30

Za zdravie a BP pre Jána

25.

Ut

 

7.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Jána

27.

Št

Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci,  sviatok

7.00

Úmysel celebranta

28.

Pi

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

17.30

Za † Jána

29.

So

Sv. Petra a Pavla, APOŠTOLOV,  slávnosť,   prikázaný sviatok

8.00

Bohu známy úmysel

30.

Ne

13. NEDEĽA V OBDOBÍ  CEZ ROK

9.00

Za † Urbana Selveka

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 107 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI