Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

St

Sv. Jozefa, robotníka, ľubov. spom.

17.30

Za †  Helenu, Jarmilu, Tibora a Karola

2.

Št

Sv. Atanáza, biskupa, učiteľa Cirkvi,   spomienka

7.00

Úmysel celebranta

3.

Pi

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,  sviatok

17.30

Za † Tomáša

4.

So

 

8.00

Za † z rod. Horvathovičovej a Lukáčovej

5.

 Ne

3. veľkonočná  NEDEĽA

9.00

Za zdravie a BP pre Kamila a Jána

6.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre rod. Tomáša a Patrície

7.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

8.

St

 

17.30

Za † Teréziu, Etelu, Rudolfa a Teréziu

9.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

10.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Máriu Kučerovú  (75.nar.)

11.

So

 

8.00

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Ne

4. veľkonočná  NEDEĽA

9.00

Za zdravie a BP pre Urbana

13.

Po

Blahosl. Panny Márie Fatimskej, ľubov. spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Annu

14.

Ut

Sv. Mateja, apoštola,  sviatok

7.00

Bohu známy úmysel

15.

St

 

17.30

Za zdravie a BP rod. Ondreja

16.

Št

Sv. Jána Nepomuckého, mučeníka,  spomienka

7.00

Úmysel celebranta

17.

Pi

 

17.30

Za † Antona a Alžbetu

18.

So

 

8.00

Za † Máriu a Jána

19.

 Ne

5. veľkonočná  NEDEĽA

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Miroslava a Terézie

20.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Štefana

21.

Ut

 

7.00

Za † Jozefa

22.

St

Sv. Rity, rehoľníčky, ľub. spom.

17.30

Za  sr. Martinu, OSsR

23.

Št

 

7.00

Bohu známy úmysel

24.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za zdravie, BP a dar živej viery pre Marka a Simonu

25.

So

 

8.00

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov

sestier redemptoristiek

26.

Ne

6. veľkonočná  NEDEĽA

9.00

Za † Evu

27.

Po

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľubov. spom.

17.30

Za zdravie a BP pre rod. Daniela a Márie

28.

Ut

 

7.00

Za zdravie a BP pre rod. Margeťákovú

29.

St

 

17.30

Bohu známy úmysel

30.

Št

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok

! 17:30 !

Bohu známy úmysel

31.

Pi

 

17.30

Za † Máriu a Michala

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI