Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Pi

 

17.30

Za † Máriu

2.

So

 

8.00

Za dar živej viery pre Júliu, Rozáliu a Igora

3.

Ne

8.  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

Za † Zuzanu

4.

Po

 

17.30

Za sr. Annu, OSsR

5.

Ut

 

7.00

Za BP a  milosti pre vdp.Jakuba

6.

St

POPOLCOVÁ STREDA

17.30

Bohu známy úmysel

7.

Št

 

7.00

Za † Daniela, Genovévu a Félixa

8.

Pi

 

17.30

Za † Vojtecha a Rozáliu

9.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre rod. Viery

10.

Ne

1. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

Za † Jána

11.

Po

 

17.30

Za vypočutie  prosieb na príhovor bl. Márie Celesty

12.

Ut

 

7.00

Bohu známy úmysel

13.

St

 

17.30

Za † Máriu

14.

Št

 

7.00

Za zdravie a BP pre Jozefa a Martinu

15.

Pi

Sv. Klementa M. Hofbauera, sviatok

17.30

Za † Františka

16.

So

 

8.00

Poďakovanie za udelené milosti

17.

Ne

2. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

Za BP a zdravie pre rod. Rozálie

18.

Po

 

17.30

Za zdravie, BP, dar viery pre Evu

19.

Ut

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ

7.00

Bohu známy úmysel

20.

St

 

17.30

Za  BP a milosti pre vdp. Jozefa

21.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

22.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Annu

23.

So

 

8.00

Za † Jozefa, Stanislava, Máiu a Michala

24.

Ne

3. PÔSTNA NEDEĽA

9.00

Za sr. Máriu, OSsR

25.

Po

ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ

17.30

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

27.

St

 

17.30

Za † Juraja a Alžbetu

28.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

29.

Pi

 

17.30

Za † Martina, Annu a Vojtecha

30.

So

 

8.00

Za † Jána a Máriu

31.

Ne

4. PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA RADOSTI

9.00

Za † Jozefa, Annu, Margitu

 a Ondreja

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI