Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

9.00

Za všetkých prítomných

2.

St

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Valériu

3.

Śt

Najsvätejšieho mena Ježiš,  ľubov. spom.

8.00

Za † Štefana

4.

Pi

 

17.30

Za † Katarínu

5.

So

Sv. Jána Nepomuckého Neumanna, spomienka

8.00

Za zdravie a BP pre Valentína a Martu

6.

Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

9.00 

Na komunitu sestier redemptoristiek  a nové povolania

7.

Po

 

17.30

Za zdravie a BP pre Evu

8.

Ut

Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

7.00

Za † Ondreja

9.

St

 

17.30

Za † Júliusa a Helenu

10.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

11.

Pi

 

17.30

Za vypočutie  prosieb                          na príhovor bl. Márie Celesty

12.

So

 

8.00

Za zdravie a BP pre Matúša

13.

Ne

3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     Krst Krista Pána, sviatok

9.00

Bohu známy úmysel

14.

Po

Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza, ľubov. spomienka

17.30

Za † Petra H.

15.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

16.

St

 

17.30

Za † Cecíliu a Martina

17.

Št

Sv. Antona, opáta, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

18.

Pi

 

17.30

               Za zdravie a BP pre Pavla  

19.

So

 

8.00

Za † Máriu a Milana

20.

Ne

2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre rod. Viery a Jaroslava

21.

Po

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

17.30

Za † Michala a Annu

22.

Ut

 

7.00

Za † Michala a Máriu

23.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Ivanu

24.

Št

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00

Bohu známy úmysel

25.

Pi

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

17.30

Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek

26.

So

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

8.00

Za † Michaelu

27.

Ne

3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

9.00

Za zdravie a BP pre rodinu

28.

Po

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † Jozefa, Máriu a Jozefa

29.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

30.

St

 

17.30

Bohu známy úmysel

31.

Št

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

7.00

Za zdravie a BP pre Emila, Veroniku, Janu a Timeu

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 154 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI