Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok

!9.00!

za †rodičov a súrodencov sestier

2.

Pi

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, spomienka

7.00

17.30

 za duše v očistci

úmysel celebranta

3.

So

 

8.00

za † starých rodičov

a blízkych príbuzných sestier

4.

NE

31. nedeľa v období „cez rok“

9.00

za †dobrodincov sestier

5.

Po

 

17.30

za † sestry redemptoristky

6.

Ut

 

7.00

za † pátrov a bratov redemptoristov

7.

St

 

17.30

za † bezdomovcov a ľudí, ktorí zomreli v opustení a samote

8.

Št

 

7.00

za † kňazov, vychovávateľov

a Bohu zasvätené osoby

9.

Pi

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

mládežnícka

17.30

Úmysel celebranta

10.

So

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

8.00

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

11.

NE

32. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za pátra Martina Zanovita, CSsR (70.nar.)

12.

Po

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Ľudovíta a Nikolu s rod.

13.

Ut

 

7.00

Za  zdr., BP pre Jozefa a Martina

14.

St

 

17.30

Poďakovanie za udelené milosti na príhovor sv. Jozefa

15.

Št

 

7.00

Úmysel celebranta

16.

Pi

 

17.30

Za zdr., BP pre Máriu a Magdalénu

17.

So

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

8.00

Úmysel celebranta

18.

NE

33. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za †Ondreja, Ľudmilu, Helenu, Valériu 

19.

Po

 

17.30

Bohu známy úmysel

20.

Ut

 

7.00

Za † Jána 

21.

St

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Deň klauzúrovaných sestier

17.30

Za nové povolania OSsR

22.

Št

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

7.00

Bohu známy úmysel

23.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Jána

24.

So

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov,  spomienka

8.00

Za † Vladimíra 

25.

NE

34. nedeľa v období „cez rok“ Krista Kráľa, slávnosť

9.00

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Po

 

17.30

Bohu známy úmysel

27.

Ut

 

7.00

Bohu známy úmysel

28.

St

 

17.30

Bohu známy úmysel

29.

Št

Z A Č Í N A

A D V E N T N Á

DUCHOVNÁ  OBNOVA

7.00

Bohu známy úmysel

30.

Pi

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

17.30

Bohu známy úmysel

zuzka

Sestra Zuzka

“Príď ku mne vo všetkých svojich potrebách a ukry sa v mojich ranách, kde nájdeš bezpečné potešenie.”

(Ježiš bl. Márii Celeste)

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 73 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI