logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi Sv. Justína, mučeníka, spomienka 17.30 Za † Vladimíra
2. So   8.00 Za zdravie a BP pre Janu s rod.
3. Ne 9. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za zdravie a BP pre Ondreja   s rod.
4. Po   17.30 Za zdravie a BP pre Alžbetu
5. Ut Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
6. St   17.30 Za † Karola
7. Št   7.00 Za BP pre gyn-pôr. oddelenie KK
8. Pi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 17.30 Za † Máriu Česákovú
9. So Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – spomienka !12:00! Za sr. Máriu Vrabčekovú
10. Ne 10. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za † Martinu
11. Po Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 17.30 Za vypočutie prosieb na príhovor bl. Márie Celesty
12. Ut   7.00 Úmysel celebranta
13. St Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Antona a Alžbetu
14. Št Eucharistického Srdca Ježišovho, ľubov. spom. 7.00 Bohu známy úmysel
15. Pi   17.30 Za † Matúša
16. So   8.00 Za † Ferdinanda a Vilmu
17. Ne 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za zdravie a BP pre Evu a Štefana
18. Po   17.30 Za † Michala, Magdalénu a Štefana
19. Ut   7.00 Úmysel celebranta
20. St   17.30 Za † Jána a Katarínu
21. Št Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 7.00 Bohu známy úmysel
22. Pi  

Mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Ivetu s rod
23. So   8.00 Za † Máriu Kitzovú
24. Ne

12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Narodenia Jána Krstiteľa, slávnosť

9.00 Za zdravie a BP pre Jána a Annu
25. Po   17.30 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
27. St Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci, sviatok 17.30 Bohu známy úmysel
28. Št Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,   spomienka 7.00 Za † Jána, Veroniku, Pavla a Pavla
29. Pi Sv. Petra a Pavla, APOŠTOLOV, slávnosť, prikázaný sviatok 17.30 Za zdravie a BP pre Pavla
30. So Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza, ľub. spom. 8.00 Za † Urbana Selveka

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234