logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Śt   7.00 Úmysel celebranta
2. Pi  

Mládežnícka

17.30

Za zdravie, BP, pokoj pre rod. Danky
3. So   8.00 Za zdravie a BP pre rod Anny a Františka
4. Ne 3. PôstnA NEDEĽA 9.00 Za sr. Annu, OSsR
5. Po   17.30 Za † Karola
6. Ut   7.00 Za BP a  milosti pre vdp.Jakuba
7. St   17.30 Úmysel celebranta
8. Št   7.00 Za † Petra
9. Pi   17.30 Za zdravie a BP pre rod. Draveckú
10. So   8.00 Úmysel celebranta
11. Ne 4. PôstnA NEDEĽA 9.00 Za vypočutie  prosieb                          na príhovor bl. Márie Celesty
12. Po   17.30 Za zdravie, BP pre Pavela
13. Ut   7.00 Za † Petra, Jána a Jána
14. St   17.30 Za zdravie tela i duše                        pre Tomáša
15. Št Sv. Klementa M. Hofbauera, sviatok 7.00 Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Luciu a Teréziu
16. Pi  

Mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Elenu
17. So   8.00 Za † Milana a Máriu
18. Ne 5. PôstnA NEDEĽA 9.00 Za † Vladimíra
19. Po SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ 17.30 Bohu známy úmysel
20. Ut   7.00 Za zdravie a BP pre vdp. Jozefa
21. St   17.30 Za † Katarínu a Gála
22. Št   7.00 Úmysel celebranta
23. Pi   17.30 Za † Máriu
24. So   8.00 Za sr. Máriu, OSsR
25. Ne

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

9.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26. Po Pondelok  veľkého týždňa 17.30 Bohu známy úmysel
27. Ut utorok  veľkého týždňa 7.00 Za † Karela
28. St streda  veľkého týždňa 17.30 Za zdravie a BP pre Jána a Jozefa (40.nar.)
29. Št Zelený štvrtok 19.00 Za všetkých kňazov
30. Pi

VEĽKÝ PIATOK

Slávenie utrpenia a smrti Pána

17.00

obrady

-
31. So BIELA SOBOTA

20.30

vigília

Za sestry redemptoristky

 a nové povolania

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234