logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Po PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2. Ut Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 8.00 Za † Máriu
3. St Najsvätejšieho mena Ježiš,  ľubov. Spom. 17.30 Za zdravie a BP pre Antona a Annu
4. Št   8.00 Úmysel celebranta
5. Pi Sv. Jána Nepomuckého Neumanna, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Valentína a Martu
6. So

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

! 9.00 ! Bohu známy úmysel
7. Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     Krst Krista Pána, sviatok

9.00 Bohu známy úmysel
8. Po Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre rod. Anny a Jána
9. Ut   7.00 Za † Katarínu
10. St   17.30 Za † z rod. Kožíkovej a Kiedžuchovej
11. Št   7.00 Za vypočutie  prosieb                          na príhovor bl. Márie Celesty
12. Pi   17.30 Za zdravie a BP pre Matúša
13. So Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubov. spomienka 8.00 Za † Kvetku, Dominika, Pavla a Júliu
14. Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Petra H.
15. Po   17.30 Za † Jána
16. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
17. St Sv. Antona, opáta, spomienka 17.30 Za † Jozefa, Jozefa a Máriu
18. Št   7.00 Za † z rod. Horvatovičovej a    Lukáčovej
19. Pi   17.30 Za † pátra Eliáša
20. So

Sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov,

ľubovoľná spomienka

8.00 Úmysel celebranta
21. Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za zdravie a BP pre Milana a Luciu a ich synov
22. Po Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľub.spom. 17.30 Za zdravie a BP pre rod. Jerdonekovú
23. Ut   7.00 Za † Máriu
24. St Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre rod. Moniky a Martina
25. Št Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 7.00 Za rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Pi Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Emila, Veroniku, Janu a Timeu
27. So Sv. Angely Merici, panny, ľubov. spomienka 8.00 Za poďakovanie za milosti z rod. Moniky a Jána
28. Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Michaelu a Andreja
29. Po   17.30 Úmysel celebranta
30. Ut   7.00 Za zdravie, obrátenie a dar živej viery pre Martina
31. St Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Ľuboša (60.nar.)

maria

Sestra Mária

"Môj Pane, ty sám ži v mojom vnútri, pretože ty si môj duch, môj Otec, môj ženích, moje všetko, moje jediné a zvrchované dobro naveky."

(bl. Mária Celesta Crostarosa)

 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234