logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA  17.30 Za zdravie a BP pre Annu
2. So ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA  8.00 Za BP pre Slávku, Dominiku a Martina
3. NE 1.  ADVENTNÁ NEDEĽA 9.00 Za † Sebastiána a Margitu
4. Po Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Slavomíra s rod.
5. Ut   7.00 Za † Václava
6. St Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Petra (65.nar.)
7. Št Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za zdravie a BP pre Annu
8. Pi NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok !17.30

  Za sestry redemptoristky

  a za nové povolania

9. So   8.00 Za † Jána
10. NE 2.  ADVENTNÁ NEDEĽA 9.00 Za † Eduarda
11. Po   17.30 Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa
12. Ut   7.00 Za † Emila
13. St Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Annu
14. Št Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
15. Pi   17.30 Za poďakovanie živ. jubilea Márie
16. So   8.00 Za milosť obrátenia a živej viery pre Martina
17. NE 3.  ADVENTNÁ NEDEĽA 9.00 Za zdravie a BP pre Alžbetu
18. Po   17.30 Za zdravie a BP pre Martina a Ivetu
19. Ut   7.00 Úmysel celebranta
20. St   17.30 Za † Michala a Helenu
21. Št   7.00 Bohu známy úmysel
22. Pi   17.30 Za Františku a jej synov s rod.
23. So   8.00 Za † Máriu
24. NE

 4.  ADVENTNÁ NEDEĽA

 VIGÍLIA NARODENIA PÁNA

9.00

24.00

Za † Evu a Gabiku

Za všetkých prítomných

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234