logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. St VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok !9.00! za †rodičov a súrodencov sestier
2. Št VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, spomienka

7.00

17.30 

  za duše v očistci

  úmysel celebranta

3. Pi Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka 17.30

  za † starých rodičov

  a blízkych príbuzných sestier

4. So Sv. Karola Boromeo, biskupa, spomienka 8.00 za †dobrodincov sestier
5. NE 31. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 za † sestry redemptoristky
6. Po   17.30 za † pátrov a bratov redemptoristov
7. Ut   7.00 za † bezdomovcov a ľudí,                    ktorí zomreli v opustení a samote
8. St   17.30

  za † kňazov, vychovávateľov

  a Bohu zasvätené osoby

9. Št Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 7.00 Za † Šimona
10. Pi Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa
11. So

Sv. Martina z Tours, biskupa,

hlavného patróna spišskej diecézy, sviatok

8.00 Za pátra Martina
12. NE 32. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † sr. Máriu Angelicu, OSsR
13. Po   17.30 Za † Máriu
14. Ut   7.00 Za zdravie, BP, živú vieru pre Mirku
15. St Sv. Alberta Veľkého, biskupa,  ľubov. spomienka 17.30 Za zdravie tela i duše pre Tomáša
16. Št Sv. Margity Škótskej a sv. Gertrúdy, panny, ľub. spomienka 7.00 Úmysel celebranta
17. Pi Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 17.30 Za zdravie, BP pre Drahomíru
18. So Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, ľub. spom. 8.00 Za † Karola
19. NE 33. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Annu a Michala
20. Po   17.30 Za † Katarínu a Jána
21. Ut Obetovanie Panny Márie, spomienka 7.00 Za nové povolania OSsR
22. St Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre rod. Semaňákovú
23. Št Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľub. Spom. 7.00 Úmysel celebranta
24. Pi Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov,  spom. 17.30 Úmysel celebranta
25. So Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spom. 8.00 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. NE 34. neDEĽA v období „cez rok“ Krista kráĽa, slávnosť 9.00 Bohu známy úmysel
27. Po   17.30 Za † Dušana
28. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
29. St   17.30 Za zdravie a BP pre rod. Semaňákovú
30. Št Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 7.00 Bohu známy úmysel

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234