logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. St VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok !9.00! za †rodičov a súrodencov sestier
2. Št VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH, spomienka

7.00

17.30 

  za duše v očistci

  úmysel celebranta

3. Pi Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka 17.30

  za † starých rodičov

  a blízkych príbuzných sestier

4. So Sv. Karola Boromeo, biskupa, spomienka 8.00 za †dobrodincov sestier
5. NE 31. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 za † sestry redemptoristky
6. Po   17.30 za † pátrov a bratov redemptoristov
7. Ut   7.00 za † bezdomovcov a ľudí,                    ktorí zomreli v opustení a samote
8. St   17.30

  za † kňazov, vychovávateľov

  a Bohu zasvätené osoby

9. Št Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 7.00 Za † Šimona
10. Pi Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa
11. So

Sv. Martina z Tours, biskupa,

hlavného patróna spišskej diecézy, sviatok

8.00 Za pátra Martina
12. NE 32. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † sr. Máriu Angelicu, OSsR
13. Po   17.30 Za † Máriu
14. Ut   7.00 Za zdravie, BP, živú vieru pre Mirku
15. St Sv. Alberta Veľkého, biskupa,  ľubov. spomienka 17.30 Za zdravie tela i duše pre Tomáša
16. Št Sv. Margity Škótskej a sv. Gertrúdy, panny, ľub. spomienka 7.00 Úmysel celebranta
17. Pi Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 17.30 Za zdravie, BP pre Drahomíru
18. So Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, ľub. spom. 8.00 Za † Karola
19. NE 33. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Annu a Michala
20. Po   17.30 Za † Katarínu a Jána
21. Ut Obetovanie Panny Márie, spomienka 7.00 Za nové povolania OSsR
22. St Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre rod. Semaňákovú
23. Št Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľub. Spom. 7.00 Úmysel celebranta
24. Pi Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov,  spom. 17.30 Úmysel celebranta
25. So Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spom. 8.00 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. NE 34. neDEĽA v období „cez rok“ Krista kráĽa, slávnosť 9.00 Bohu známy úmysel
27. Po   17.30 Za † Dušana
28. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
29. St   17.30 Za zdravie a BP pre rod. Semaňákovú
30. Št Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 7.00 Bohu známy úmysel

maria

Sestra Mária

"Môj Pane, ty sám ži v mojom vnútri, pretože ty si môj duch, môj Otec, môj ženích, moje všetko, moje jediné a zvrchované dobro naveky."

(bl. Mária Celesta Crostarosa)

 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234