logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Ne 26. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Annu
2. Po Svätých anjelov strážcov, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Annu
3. Ut   7.00 Za  † sr. Máriu Lujzu, OSsR  
4. St Sv. Františka Assiského, spomienka 17.30 Za † Františka, Agnesu, Jána
5. Št Bl. František Seelos - redemptorista 7.00 Úmysel celebranta
6. Pi Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Petra a Katarínu
7. So Ružencovej Panny Márie, spomienka 8.00 Za Annu o milosť odpustenia
8. Ne 27. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za  † Šimona
9. Po   17.30 Za zdravie a BP pre Jána
10. Ut   7.00 Za sr. Zuzanu,  OSsR
11. St sv. Ján XXIII, pápež – ľubov. spomienka 17.30 Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa
12. Št   7.00 Za Helenu s rod. (60.nar.)
13. Pi   17.30 Za † Jakuba, Jána, Rozáliu
14. So Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka, ľubov. spomienka 8.00 Za † Máriu
15. NE 28. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Jozefa
16. Po Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka - redemptorista 17.30 Za zdravie a BP pre Jána
17. Ut Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 Za † Jána, Veroniku, Pavla, Pavla
18. St Sv. Lukáša,  evanjelistu , sviatok 17.30 Za súrodencov Michala, Gabrielu a Ivetu – o porozumenie, dar viery
19. Št   7.00 Úmysel celebranta
20. Pi   17.30 Za † Františka ,Žofiu, Vojtecha, Annu
21. So   8.00 Za † Karola a Veroniku
22. NE 29. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † z rod. Valigurskej a  Bačovej
23. Po Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka 17.30 Úmysel celebranta
24. Ut Sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka 7.00 Bohu známy úmysel
25. St   17.30 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Sabinu
27. Pi   17.30 Za Jozefa s rod. (70.nar.)
28. So Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 8.00 Za † Jána
29. NE 30. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Jána a Teréziu
30. Po   17.30 Za sr. Ľudmilu, OSsR
31. Ut   7.00 Úmysel celebranta

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234