logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Ut

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa cirkvi,  slávnosť

7.00

Úmysel celebranta

2. St   17.30 Za †Vladimíra
3. Št   7.00 Za  † Daniela
4. Pi Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom. 17.30 Za Jána a Danielu  50.výr. svadby
5. So Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubov. spomienka 8.00 Za Vieru (65.nar.)
6. Ne PREMENENIE PÁNA - sviatok 9.00 Za nové povolania OSsR
7. Po   17.30 Za Melániu a Melániu – zdr., BP
8. Ut Sv. Dominika, kňaza, spomienka 7.00 Za † Petra
9. St SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA, mučenice, patrónky Európy,  sviatok 17.30 Za šťastný pôrod pre Zuzanu
10. Št SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka,  sviatok 7.00 Za zdravie a BP pre Zuzanu
11. Pi Sv. Kláry, panny, spomienka 17.30  Za Edmunda a Emíliu (75.nar.)
12. So Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubov. spomienka 8.00 Za Šimonka – zdr., BP a jeho najbližších
13. Ne 19. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Máriu (65.nar.) – zdr, BP
14. Po Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka, spomienka 17.30 Za † Annu, Richarda, Jozefa a Ladislava
15. Ut NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť - prikázaný sviatok ! 17.30 ! Bohu známy úmysel
16. St   17.30 Za † Helenu, Karola, Editu, Tibora
17. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Janu
18. Pi   17.30 Za † Františka, Emu, Helenu
19. So Sv.Jána Eudesa, kňaza,  ľubov. spomienka 8.00 Za † Andreja a Annu
20. Ne 20. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Jána
21. Po Sv. Pia X. , pápeža, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Tomáša
22. Ut Panny Márie Kráľovnej, spomienka 7.00 Za † Ľudmilu, Ondreja, Veroniku, Františka
23. St Sv.Ruženy Limskej, panny, ľub. spom. 17.30 Úmysel celebranta
24. Št SV. BARTOLOMEJA, apoštola,  sviatok 7.00 Za † Jozefa
25. Pi Bl. Metoda Dominika Trčku, kňaza, ľubov. spomienka 17.30 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. So   8.00 Za † Emu a Gustáva
27. NE 21. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Helenu, Valériu a Jakuba
28. Po Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Jozefa
29. Ut Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
30. St   17.30 Bohu známy úmysel
31. Št   7.00 Úmysel celebranta

maria

Sestra Mária

"Aký si  láskavý a milosrdný a ako ľahko odpúšťaš! Ty dokážeš naše zlo premeniť na dobro a z jedu robíš uzdravujúci liek. Nekonečná dobrota! Kto sa ti vyrovná v súde, spravodlivosti a pravde? Si obdivuhodný vo všetkých svojich dielach, avšak v milosrdenstve sa ti nik nevyrovná."

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234