logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. So Návšteva Panny Márie, sviatok 8.00 Za Eriku a Pavla –30. výr. sobáša
2. Ne 13. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Pavla a Máriu
3. Po Sv. Tomáša, apoštola - sviatok 17.30 Za Michala a Michaelu s rod.
4. Ut Sv. Alžbety Portugalskej, ľub. spom 7.00 Za Pavla a Máriu
5. St slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov ! 9.00 ! Za † Eduarda
6. Št sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp. 7.00        Za † Ľudmilu, Jána a Terezu
7. Pi   17.30 Bohu známy úmysel
8. So   8.00

Poďakovanie sv. Jozefovi

za milosti pre rodinu

9. Ne 14. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Šimonka a jeho najbližších
10. Po   17.30 Za † Františka a Máriu
11. Ut Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok 7.00 Za † Annu
12. St   17.30 Za † Máriu, Štefana a Pavla
13. Št   7.00 Za Margitu o zdravie a BP
14. Pi Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľub. spom. 17.30 Bohu známy úmysel
15. So Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 8.00 Bohu známy úmysel
16. Ne v našom kostole:  slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA 9.00 Za redemptoristky a redemptoristov
17. Po

v našom kostole:  SLÁVNOSŤ

výročiA posviacky kostola

17.30 Za našu komunitu a nové povolania
18. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
19. St   17.30 Za † Karola
20. Št   7.00 Bohu známy úmysel
21. Pi   17.30 Za Andreu, Rasťa a Viktora s rod.
22. So Sv. Márie Magdalény, sviatok 8.00 Za sr. Lenku OSsR
23. Ne 16. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Jakuba (80tka) a Máriu
24. Po Sv. Šarbela Makhlufa, spomienka 17.30 Bohu známy úmysel
25. Ut SV. Jakuba, apoštola, sviatok 7.00 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. St sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom. 17.30 Bohu známy úmysel
27. Št Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 7.00 Bohu známy úmysel
28. Pi   17.30 Za Magdalénu  o zdravie a BP
29. So Sv. Marty, spomienka 8.00 Za Martu  o zdravie a BP
30. NE 17. nedeľa v období „cez rok“ 9.00

  Za † Ladislava, Ladislava

  a Františka

31. Po Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 17.30 Za † Matildu a Ladislava

moni

Sestra Monika

“Všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska.”

(Ježiš bl. M. Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234