logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. So Návšteva Panny Márie, sviatok 8.00 Za Eriku a Pavla –30. výr. sobáša
2. Ne 13. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Pavla a Máriu
3. Po Sv. Tomáša, apoštola - sviatok 17.30 Za Michala a Michaelu s rod.
4. Ut Sv. Alžbety Portugalskej, ľub. spom 7.00 Za Pavla a Máriu
5. St slávnosť : SV. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov ! 9.00 ! Za † Eduarda
6. Št sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp. 7.00        Za † Ľudmilu, Jána a Terezu
7. Pi   17.30 Bohu známy úmysel
8. So   8.00

Poďakovanie sv. Jozefovi

za milosti pre rodinu

9. Ne 14. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Šimonka a jeho najbližších
10. Po   17.30 Za † Františka a Máriu
11. Ut Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok 7.00 Za † Annu
12. St   17.30 Za † Máriu, Štefana a Pavla
13. Št   7.00 Za Margitu o zdravie a BP
14. Pi Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľub. spom. 17.30 Bohu známy úmysel
15. So Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 8.00 Bohu známy úmysel
16. Ne v našom kostole:  slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA 9.00 Za redemptoristky a redemptoristov
17. Po

v našom kostole:  SLÁVNOSŤ

výročiA posviacky kostola

17.30 Za našu komunitu a nové povolania
18. Ut   7.00 Bohu známy úmysel
19. St   17.30 Za † Karola
20. Št   7.00 Bohu známy úmysel
21. Pi   17.30 Za Andreu, Rasťa a Viktora s rod.
22. So Sv. Márie Magdalény, sviatok 8.00 Za sr. Lenku OSsR
23. Ne 16. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za Jakuba (80tka) a Máriu
24. Po Sv. Šarbela Makhlufa, spomienka 17.30 Bohu známy úmysel
25. Ut SV. Jakuba, apoštola, sviatok 7.00 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. St sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom. 17.30 Bohu známy úmysel
27. Št Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 7.00 Bohu známy úmysel
28. Pi   17.30 Za Magdalénu  o zdravie a BP
29. So Sv. Marty, spomienka 8.00 Za Martu  o zdravie a BP
30. NE 17. nedeľa v období „cez rok“ 9.00

  Za † Ladislava, Ladislava

  a Františka

31. Po Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 17.30 Za † Matildu a Ladislava

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234