logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Št Sv. Justína, mučeníka, spomienka 7.00 Za † Jozefa, Máriu a Jozefa
2. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Janu a jej rodinu
3. So   8.00 Za Máriu (50tka) a jej rodinu
4. Ne NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - Turíce 9.00 Za Rehoľu sr. redemptoristiek
5. Po Svätodušný pondelok 17.30 Za novú predstavenú a radu kláštora
6. Ut Sv. Norberta, biskupa,  ľubov. spom 7.00 Za p. dekana a p. kaplánov
7. St   17.30 Úmysel celebranta
8. Št   7.00 Za † Máriu Česákovú
9. Pi   17.30 Za † sr. Máriu Augustínu OSsR
10. So   8.00 Za † Martinu
11. Ne Slávnosť Najsvätejšej Trojice 9.00

Za sr. Lenku

– novozvolenú predstavenú

12. Po   17.30 Za † Alžbetu a Antona
13. Ut Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za † Michala, Katarínu a Ladislava
14. St   17.30 Za Gabrielu, Adama a Branislava o návrat k Bohu
15. Št NAJSVäTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Za † Irenu
16. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Evu o zdravie a BP
17. So   8.00 Za † Žofiu a Jozefa
18. Ne 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Bohu známy úmysel
19. Po   17.30 Za † Alžbetu a Juraja
20. Ut   7.00 Úmysel celebranta
21. St Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,  spomienka 17.30 Za Ľuboslava o zdravie a BP
22. Št   7.00 Úmysel celebranta
23. Pi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 17.30 Bohu známy úmysel
24. So Narodenia Jána Krstiteľa,   slávnosť 8.00

Za Jána a Petronelu

 40. výročie manželstva

25. Ne 12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26. Po   17.30 Bohu známy úmysel
27. Ut Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci,  sviatok 7.00 Bohu známy úmysel
28. St Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,  spomienka 17.30 Za Michaelu o zdravie a BP
29. Št Sv. Petra a Pavla, apoštolov,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Bohu známy úmysel
30. Pi Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza, ľub. spom.

mládežnícka

17.30

Za † Urbana Selveka

majka

Sestra Majka

“Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku. ”

(M. Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234