logo

Naše akcie

September 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Št Sv. Justína, mučeníka, spomienka 7.00 Za † Jozefa, Máriu a Jozefa
2. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Janu a jej rodinu
3. So   8.00 Za Máriu (50tka) a jej rodinu
4. Ne NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - Turíce 9.00 Za Rehoľu sr. redemptoristiek
5. Po Svätodušný pondelok 17.30 Za novú predstavenú a radu kláštora
6. Ut Sv. Norberta, biskupa,  ľubov. spom 7.00 Za p. dekana a p. kaplánov
7. St   17.30 Úmysel celebranta
8. Št   7.00 Za † Máriu Česákovú
9. Pi   17.30 Za † sr. Máriu Augustínu OSsR
10. So   8.00 Za † Martinu
11. Ne Slávnosť Najsvätejšej Trojice 9.00

Za sr. Lenku

– novozvolenú predstavenú

12. Po   17.30 Za † Alžbetu a Antona
13. Ut Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za † Michala, Katarínu a Ladislava
14. St   17.30 Za Gabrielu, Adama a Branislava o návrat k Bohu
15. Št NAJSVäTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Za † Irenu
16. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Evu o zdravie a BP
17. So   8.00 Za † Žofiu a Jozefa
18. Ne 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Bohu známy úmysel
19. Po   17.30 Za † Alžbetu a Juraja
20. Ut   7.00 Úmysel celebranta
21. St Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,  spomienka 17.30 Za Ľuboslava o zdravie a BP
22. Št   7.00 Úmysel celebranta
23. Pi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 17.30 Bohu známy úmysel
24. So Narodenia Jána Krstiteľa,   slávnosť 8.00

Za Jána a Petronelu

 40. výročie manželstva

25. Ne 12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26. Po   17.30 Bohu známy úmysel
27. Ut Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci,  sviatok 7.00 Bohu známy úmysel
28. St Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,  spomienka 17.30 Za Michaelu o zdravie a BP
29. Št Sv. Petra a Pavla, apoštolov,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Bohu známy úmysel
30. Pi Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza, ľub. spom.

mládežnícka

17.30

Za † Urbana Selveka

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234