logo

Naše akcie

June 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JEŽIŠ M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Št Sv. Justína, mučeníka, spomienka 7.00 Za † Jozefa, Máriu a Jozefa
2. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Janu a jej rodinu
3. So   8.00 Za Máriu (50tka) a jej rodinu
4. Ne NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - Turíce 9.00 Za Rehoľu sr. redemptoristiek
5. Po Svätodušný pondelok 17.30 Za novú predstavenú a radu kláštora
6. Ut Sv. Norberta, biskupa,  ľubov. spom 7.00 Za p. dekana a p. kaplánov
7. St   17.30 Úmysel celebranta
8. Št   7.00 Za † Máriu Česákovú
9. Pi   17.30 Za † sr. Máriu Augustínu OSsR
10. So   8.00 Za † Martinu
11. Ne Slávnosť Najsvätejšej Trojice 9.00

Za sr. Lenku

– novozvolenú predstavenú

12. Po   17.30 Za † Alžbetu a Antona
13. Ut Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za † Michala, Katarínu a Ladislava
14. St   17.30 Za Gabrielu, Adama a Branislava o návrat k Bohu
15. Št NAJSVäTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Za † Irenu
16. Pi  

mládežnícka

17.30

Za Evu o zdravie a BP
17. So   8.00 Za † Žofiu a Jozefa
18. Ne 11. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Bohu známy úmysel
19. Po   17.30 Za † Alžbetu a Juraja
20. Ut   7.00 Úmysel celebranta
21. St Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,  spomienka 17.30 Za Ľuboslava o zdravie a BP
22. Št   7.00 Úmysel celebranta
23. Pi Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 17.30 Bohu známy úmysel
24. So Narodenia Jána Krstiteľa,   slávnosť 8.00

Za Jána a Petronelu

 40. výročie manželstva

25. Ne 12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 9.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26. Po   17.30 Bohu známy úmysel
27. Ut Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci,  sviatok 7.00 Bohu známy úmysel
28. St Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka,  spomienka 17.30 Za Michaelu o zdravie a BP
29. Št Sv. Petra a Pavla, apoštolov,  prikázaný sviatok ! 17.30 ! Bohu známy úmysel
30. Pi Bl. Januára M. Sarnelliho, CSsR, kňaza, ľub. spom.

mládežnícka

17.30

Za † Urbana Selveka

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234