logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. So   8.00 Za Štefana a jeho rodinu
2. Ne 5. pôstna  NEDEĽA 9.00 Za † Jána, Margitu a Štefana
3. Po   17.30 Za zdravie a BP pre Máriu a Júliu
4. Ut   7.00 Úmysel celebranta
5. St   17.30 Za † Cecíliu a Martina
6. Št Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, spomienka 7.00 Za † Katarínu, Vladimíra a Františka
7. Pi  

mládežnícka 

17.30

Za † Otíliu a Jána
8. So   8.00 Za † Michaelu, Jána  a Janu
9. Ne

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

9.00 Za zdravie a BP pre Patríciu a Tomáša a ich rodinu
10. Po Pondelok  veľkého týždňa 17.30 Za zdravie a BP pre Helenu
11. Ut utorok  veľkého týždňa 7.00 Úmysel celebranta
12. St streda  veľkého týždňa 17.30

Za Máriu a Stanislava –

40. výročie svadby

13. Št Zelený štvrtok 19.00 Za všetkých kňazov
14. Pi

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána

17.00

obrady

-
15. So Biela sobota 20.30

Za sestry redemptoristky

 a nové povolania

16. Ne Veľkonočná  nedeľa 9.30 Za všetkých prítomných
17. Po Veľkonočný  pondelok 9.00 Za † sr. Reginu OSsR
18. Ut Veľkonočný  utorok 17.30 Za † Máriu, Štefana a Annu
19. St Veľkonočná  streda 17.30 Za † Tomáša
20. Št Veľkonočný  štvrtok 17.30 Za † sr.  Bernadettu OSsR
21. PI Veľkonočný  PIATOK 17.30 Za zdravie a BP pre Ervína
22. So VeľkonočnA SOBOTA 8.00 Bohu známy úmysel
23. Ne Nedeľa Božieho Milosrdenstva 9.00 Za sr. Moniku OSsR
24. Po   17.30 Za zdravie a BP pre Juraja
25. UT sv. Marka , evanjelistu, sv. 7.00 Za živých a † rodičov, súroden. a dobrodincov sestier
26. St   17.30 Za † Jána
27. Št   7.00

Za zdravie a BP

pre Evu a Janu s rodinami

28. Pi   17.30 Za † Emíliu a Máriu
29. So Sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy, sviatok 8.00 Za † Jozefa
30. NE 3. Veľkonočná  nedeľa 9.00 Za † Žofiu, Valenta a Vladimíra

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234