logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. St POPOLCOVÁ STREDA 17.30 Za † Annu
2. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Mikuláša
3. Pi   17.30 Za zdravie a BP pre Jozefu
4. So   8.00 Za sr. Annu OSsR
5. Ne 1. PôstnA NEDEĽA 9.00 Za zdravie a BP pre Veroniku
6. Po   17.30

 Za zdravie a BP

 pre Matúša a Lenku

7. Ut   7.00 Úmysel celebranta
8. St   17.30 Za zdravie a BP pre vdp. Gricha
9. Št   7.00

 Za † Kvetku, Dominika,

 Pavla, Júliu

10. Pi  

mládežnícka

17.30

Za † Helenu, Karola a Tibora
11. So   8.00 Za Emila, Veroniku, Janu a Timeu
12. Ne 2. PôstnA NEDEĽA 9.00 Za † Jozefa
13. Po   17.30 Za † Mons. Jána Zentka
14. Ut   7.00 Úmysel celebranta
15. St Sv. Klementa M. Hofbauera, sviatok 17.30 Za vnúčatá a pravnúčatá
16. Št   7.00 Za † Petra a Jána
17. Pi   17.30

 Za † z rod. Horvathovičovej

 a Lukáčovej

18. So   8.00 Za uzdravenie Miroslava
19. Ne 3. PôstnA NEDEĽA 9.00 Bohu známy úmysel
20. Po SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY  MÁRIE,  SLÁVNOSŤ 17.30 Bohu známy úmysel
21. Ut   7.00 Úmysel celebranta
22. St   17.30 Za zdravie a BP pre Jozefu
23. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Evu
24. Pi  

mládežnícka

17.30

Za sr. Máriu OSsR
25. So   8.00

 Za živých a  † rodičov,

 súrodencov a dobrodincov sestier

26. Ne 4. PôstnA NEDEĽA 9.00

 Za zdravie a BP pre Ľuboslava

 70tka

27. Po   17.30 Za rodinu Márie
28. Ut   7.00

 Za † Alojza, Stanislava,

 Ondreja a Annu

29. St   17.30 Bohu známy úmysel
30. Št   7.00 Za vdp. Jozefa Červeňa a Annu
31. Pi   17.30 Za zdravie a BP pre Evu

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234