logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. St   17.30 Za zdravie a BP pre Jozefa
2. Št Obetovanie Pána, sviatok 7.00 Za p. Martina a sestry
3. Pi Sv. Blažeja, bp. a muč., ľubov. spom 17.30 Za zdravie a BP pre Petra – 50tka
4. So   8.00 Za milosť obrátenia pre Erika
5. Ne 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Klotildu
6. Po Sv. Pavla Mikiho a spol., muč., spom. 17.30 Za † Annu, Tomáša a Júliu
7. Ut   7.00 Úmysel celebranta
8. St Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľub. spom 17.30 Za † Vladimíra
9. Št   7.00 Za † Jána
10. Pi Sv. Školastiky, panny, spomienka

mládežnícka

17.30

Za sr. Evu, OSsR
11. So Prebl. Panny Márie Lurdskej, ľubov. spom 8.00 Za uzdravenie Šimonka
12. Ne 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za zdravie a BP pre Valentína
13. Po   17.30 Za † Annu
14. Ut   7.00 Za † Jána
15. St   17.30

 Za † Jozefa, Máriu,

 Floriána a Katarínu

16. Št   7.00 Úmysel celebranta
17. Pi   17.30 Za † Jozefa, Idu, Emila
18. So   8.00

 Za Bohdanu, Máriu , Ľubicu

 a ich rodiny

19. Ne 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Petra
20. Po   17.30 Za † Hermínu a Štefana
21. Ut   7.00 Za † Mikuláša a Agnesu
22. St Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 17.30 Za † Helenu, Františka a Máriu
23. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Veroniku
24. Pi   17.30 Za † Jozefa a súrodencov
25. So   8.00

 Za † a živých rodičov, súrodencov

 a dobrodincov sestier

26. Ne 8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Jozefa
27. Po   17.30 Za † Petra
28. Ut   7.00 Za uzdravenie Sabíny

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234