logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Ne PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2. Po Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Štefana
3. Ut Najsvätejšieho mena Ježiš,  ľubov. Spom. 8.00 Za † Jána
4. St   17.30 Za † Katarínu
5. Št Sv. Jána Nepomuckého Neumanna, spomienka 8.00 Za rodinu Ondreja
6. Pi

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

! 9.00 ! Úmysel celebranta
7. So Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka 8.00 Za deti z Bohu známej rodiny
8. Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     Krst Krista Pána, sviatok

9.00 Za zdravie a BP pre Martu a Juraja
9. Po   17.30 Za † Jána
10. Ut   7.00 Za † Máriu
11. St   17.30 Za vnútorné oslobodenie pre Martu
12. Št   7.00 Za † Teréziu
13. Pi Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubov. spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Matúša
14. So Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza, ľubov. spomienka 8.00 Za † Petra
15. Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Štefana a Štefana
16. Po   17.30 Za dar uzdravenia pre Filipa
17. Ut Sv. Antona, opáta, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
18. St   17.30 Za vnútorné oslobodenie pre Zuzanu
19. Št   7.00 Za † Katarínu
20. Pi

Sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov,

ľubovoľná spomienka

17.30 Bohu známy úmysel
21. So Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 8.00 Za uzdravenie pre Šimonka
22. Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za zdravie a BP pre Máriu
23. Po   17.30 Za † Michala a Karolínu
24. Ut Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za † Jána
25. St Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 17.30 Za rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Št Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00 Za † Jozefa
27. Pi Sv. Angely Merici, panny, ľubov. spomienka 17.30 Za † Františka, Ruženu a Pavla
28. So Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom. 8.00 Bohu známy úmysel
29. Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Klotildu
30. Po   17.30 Úmysel celebranta
31. Ut Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 7.00 Bohu známy úmysel

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234