logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Láska prebýva v jednoduchosti.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Ne PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2. Po Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Štefana
3. Ut Najsvätejšieho mena Ježiš,  ľubov. Spom. 8.00 Za † Jána
4. St   17.30 Za † Katarínu
5. Št Sv. Jána Nepomuckého Neumanna, spomienka 8.00 Za rodinu Ondreja
6. Pi

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť,

prikázaný sviatok

! 9.00 ! Úmysel celebranta
7. So Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka 8.00 Za deti z Bohu známej rodiny
8. Ne

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

     Krst Krista Pána, sviatok

9.00 Za zdravie a BP pre Martu a Juraja
9. Po   17.30 Za † Jána
10. Ut   7.00 Za † Máriu
11. St   17.30 Za vnútorné oslobodenie pre Martu
12. Št   7.00 Za † Teréziu
13. Pi Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubov. spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Matúša
14. So Bl. Petra Dondersa, CSsR, kňaza, ľubov. spomienka 8.00 Za † Petra
15. Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Štefana a Štefana
16. Po   17.30 Za dar uzdravenia pre Filipa
17. Ut Sv. Antona, opáta, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
18. St   17.30 Za vnútorné oslobodenie pre Zuzanu
19. Št   7.00 Za † Katarínu
20. Pi

Sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov,

ľubovoľná spomienka

17.30 Bohu známy úmysel
21. So Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 8.00 Za uzdravenie pre Šimonka
22. Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za zdravie a BP pre Máriu
23. Po   17.30 Za † Michala a Karolínu
24. Ut Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 Za † Jána
25. St Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 17.30 Za rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Št Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00 Za † Jozefa
27. Pi Sv. Angely Merici, panny, ľubov. spomienka 17.30 Za † Františka, Ruženu a Pavla
28. So Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom. 8.00 Bohu známy úmysel
29. Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Klotildu
30. Po   17.30 Úmysel celebranta
31. Ut Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 7.00 Bohu známy úmysel

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234