logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Št   7.00 Za  †  Máriu
2. Pi   17.30 Za zdravie a BP pre Máriu a Richarda
3. So   8.00 Za † Jozefa, Máriu a ich deti
4. Ne 2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Ondreja, Alžbetu a Dušana
5. Po   17.30 Za † Václava
6. Ut Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 7.00 Úmysel celebranta
7. St Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Štefana
8. Št NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok ! 17.30 ! Za p. Martina a sestry redempt.
9. Pi  

mládežnícka

17.30

Za † Eduarda
10. So   8.00 Za † Žofiu a Jozefa
11. Ne 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00 Za zdravie a BP pre Štefana s rodinou
12. Po   17.30 Za † Emila
13. Ut Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 7.00 Za † Petra
14. St Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Milana, Máriu, Jozefínu
15. Št   7.00 Úmysel celebranta
16. Pi  

17.30

 

Za vytrvalosť v triezvosti

pre AA z Jasenice

17. So   8.00 Za zdravie a BP pre Samuela
18. Ne 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00 Za Danku – 50. narodeniny
19. Po   17.30 Za † Alžbetu
20. Ut   7.00 Za † Sebastiána a Helenu
21. St   17.30 Za rodinu Valentína a Marty
22. Št   7.00 Za zdravie a BP pre Dominiku
23. Pi  

mládežnícka

 17.30

Za zdravie a BP pre Renátu
24. So   8.00 Bohu známy úmysel

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234