logo

Naše akcie

July 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Po Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,slávnosť 17.30 Úmysel celebranta
2. Ut   7.00        Za rodinu Jána
3. St   17.30 Za † Daniela
4. Št Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka 7.00 Úmysel celebranta
5. Pi Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubov. spomienka 17.30 Za Ondreja a Annu – výročie svadby
6. So Premenenie Pána, sviatok 8.00 Za nové povolania
7. Ne 19. NEDEĽA  v období „cez rok“ 9.00 Za †  Katarínu
8. Po Sv. Dominika, kňaza, spomienka 17.30 Za † Petra Baláža – 1. výročie
9. Ut Sv. Terézie Benedikty z Kríža, spolupatrónky Európy,sviatok 7.00 Za Janku a deti – zdravie a BP
10. St Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 17.30 Za † Ladislava
11. Št Sv. Kláry, panny, spomienka 7.00   Za Augustína s rodinou
12. Pi Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľub. spom. 17.30 Za † Máriu a Jozefa
13. So   8.00

Za Martu o zdravie a trpezlivosť

v chorobe

14. Ne 20.  NEDEĽA  v období „cez rok“ 9.00

Za † Annu, Richarda,

Jozefa a Ladislava

15. Po NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť -  prikázaný sviatok 17.30 Za † Jozefa
16. Ut   7.00 Za  † sr. Máriu Annunciátu OSsR
17. St   17.30 Za † Jána
18. Št   7.00 Za † Helenu a Karola
19. Pi Sv. Jána Eudes, kňaza, ľubov. spomienka 17.30 Za † Rozáliu a Jozefa
20. So Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 8.00 Za Boženu (80tka)
21. Ne 22. NEDEĽA  v období „cez rok“ 9.00 Za  † Katarínu
22. Po Panny Márie Kráľovnej, spomienka 17.30 Za Riu (40tka) a Annu (70tka)
23. Ut Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubov. spomienka 7.00 Za † Jozefa
24. St Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 17.30 Bohu známy úmysel
25. Št Bl. Metoda Dominika Trčku, kňaza, ľub. spomienka 7.00   Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Pi   17.30 Za † Ľubomíra
27. So Sv. Moniky, spomienka 8.00 Za  † Annu
28. Ne 22. NEDEĽA  v období „cez rok“ 9.00 Bohu známy úmysel
29. Po Mučen. smrť sv. Jána Krstiteľa, spom. 17.30   Za obrátenie pre Jaroslava oslobodenie od závislosti
30. Ut   7.00          Úmysel celebranta
31. St   17.30 Za Vladislava o potrebné milosti

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234