logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi   17.30 Za † Michala a Annu
2. So Návšteva Panny Márie, sviatok 8.00 Za snúbencov Teréziu a Mateja
3. Ne 14. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Úmysel celebranta
4. Po Sv. Alžbety Portugalskej, ľub. spom 17.30 Za † Cecíliu a Martina
5. Ut SV. Cyrila a Metoda, slovanskÝch vierozvestcov,  slávnosť ! 9.00 ! Úmysel celebranta
6. St sv. Márie Goretti, panny a muč, ľub. sp. 17.30 Za † Vojtecha a Helenu
7. Št   7.00        Za Matúša a jeho rodinu
8. Pi   17.30 Za uzdravenie očí pre Filipa
9. So   8.00 Za † Máriu, Štefana a Pavla
10. Ne 15. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Annu
11. Po Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok 17.30

 Za Jána pri príležitosti 80tich narodenín

12. Ut   7.00 Za uzdravenie pre Filipa a požehnanie pre rodinu
13. St   17.30

Za Danielu pri príležitosti

50tich narodenín

14. Št Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľubov. spomieka 7.00

Za Dominiku o Božie požehnanie

a zdravie

15. Pi Sv. Bonaventúru, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30

Za Júliu a Jána o Božie požehnanie

 a zdravie

16. So

v našom kostole:  SLÁVNOSŤ

výročiE posviacky kostola

! 9.00 !

Za Margitu a dobrodincov kláštora

o Božie požehnanie a zdravie

17. Ne v našom kostole:  slávnosť NAJSVäTEJŠIEHO VYKUPITEĽA 9.00 Za Rehoľu redemptoristiek
18. Po   17.30

Za Andreu pri príležitosti

40tich narodenín

19. Ut   7.00

Za Slávku o Božie požehnanie

a zdravie

20. St   17.30 Za † Jána
21. Št   7.00 Za † Karola
22. Pi Sv. Márie Magdalény, sviatok 17.30 Za sr. Lenku OSsR
23. So SV. Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok 8.00 Za † Mariána
24. Ne 17. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Bohu známy úmysel
25. Po SV. Jakuba, apoštola, sviatok 17.30 Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier
26. Ut sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom. 7.00

Za Annu o Božie požehnanie

a zdravie

27. St Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 17.30 Za † Matildu a Ladislava
28. Št   7.00

Za Annu o Božie požehnanie

a zdravie

29. Pi Sv. Marty, spomienka 17.30  

Za Martu  o Božie požehnanie

 a zdravie

30. So Bl. Zdenka, panna a mučenica, ľubov. spomienka 8.00 Za Štefániu a Františka
31. Ne 18. nedeľa v období „cez rok“ 9.00 Za † Ladislava a Františka

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234