logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi Veľkonočný  piatok

mládežnícka

17.30

Za †Katarínu
2. So Veľkonočná  sobota 8.00

Za Jozefa – o zdravie

a Božie požehnanie

3. Ne Nedeľa   božieho Milosrdenstva  9.00 Bohu známy úmysel
4. Po Zvestovanie Pána, slávnosť 17.30 Bohu známy úmysel
5. Ut 7.00 Za † Petra Hanuša
6. St 17.30

Za Johanu – o zdravie

 a Božie  požehnanie

7. Št Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, spomienka 7.00 Za Martina – o Božie požehnanie a posilu vo viere
8. Pi   17.30 Za Františka s deťmi – o zdravie a Božie požehnanie
9. So 8.00

Za Jozefa  s rodinou

- poďakovanie za 70 rokov

10. Ne 3. veľkonočná  NEDEĽA 9.00 Za †  Jána
11. Po Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 Za †  Jozefa, Máriu a Jozefa
12. Ut   7.00 Úmysel celebranta
13. St 17.30 Za †  Annu, Štefana, Michala
14. Št   7.00 Za rod. Lomenčíkovú
15. Pi  

mládežnícka

17.30

Za †  Tomáša
16. So 8.00 Za †Michala Krebsa
17. Ne

4. veľkonočná nedeľa -

Nedeľa dobrého pastiera

9.00 Bohu známy úmysel
18. Po 17.30 Za Evu a Janu s rod. – o zdravie a Božie požehnanie
19. Ut   7.00 Za †Rudolfa, Žofiu, Annu
20. St   17.30  Za rod. Mozovú – o Božie požehnanie a pomoc
21. Št   7.00

Za Ervína Krempaského

- o zdravie a Božie požehnanie

22. Pi   17.30 Bohu známy úmysel
23. So Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 8.00 Za sr. Moniku, OSsR
24. Ne 5. Veľkonočná  nedeľa 9.00

Za Juraja Heutschyho –

o  zdravie a Božie požehnanie

25. Po sv. Marka , evanjelistu, sviatok 17.30 Za rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier OSsR
26. Ut 7.00 Úmysel celebranta
27. St 17.30 Za †  Jána a Jána
28. Št 7.00 Za † Jozefa a Zdenku
29. Pi Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

mládežnícka

 17.30

Za rod. Hanušovú – o Božie požehnanie a dar viery
30. So 8.00 Bohu známy úmysel

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234