logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Po   17.30 Za † Otíliu a Jána
2. Ut Obetovanie Pána, sviatok 7.00 Za sestry OSsR a P.Martina
3. St Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľs 17.30 Za † Jána
4. Št   7.00 Úmysel celebranta
5. Pi Sv. Agata, panna a mučenica, spomienka

mládežnícka

17.30

Za † Vladimíra
6. So Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spom. 8.00 Za † Jozefa
7. Ne 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00

Za † Katarínu,

Vladimíra, Františka

8. Po Sv. Jozefíny Bakhity, panny,  ľub. spomienka 17.30 Za † Alžbetu a Jána
9. Ut   7.00 Za † Jána
10. St Popolcová streda 17.30 Za sr. Evu, OSsR
11. Št   17.30 Bohu známy úmysel
12. Pi   17.30

Za Annu a Ľuboslava

- o zdravie a Božie požehnanie

13. So   8.00

Za Valentína

- o zdravie a Božie požehnanie

14. Ne 1. pôstna  NEDEĽA 9.00 Za Máriu – poďakovanie za 70 r.
15. Po   17.30 Za † Annu
16. Ut   7.00 Za † Petra Hanuša
17. St   17.30

Za Melániu

 – o zdravie a Božie Požehnanie

18. Št   7.00 Za † Jána a Jána
19. Pi  

mládežnícka 

17.30

Za šťastný pôrod pre Vierku
20. So   8.00 Za † Ondreja, Máriu, Jakuba, Ritu
21. Ne 2. pôstna  NEDEĽA 9.00 Úmysel celebranta
22. Po Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 17.30 Za † Máriu Michala, Emíliu
23. Ut   7.00 Za Vdp. Jozefa Červeňa
24. St   17.30 Za † Jozefa
25. Št   7.00 Za rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier OSsR
26. Pi   17.30 Za † Eduarda
27. So   8.00 Za † Petra Romaňáka
28. Ne 3. pôstna  NEDEĽA 9.00 Za † Adriana
29. Po   17.30 Úmysel celebranta

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234