logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2. So Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 8.00 Za † z rod. Jaroslava a Bernardíny
3. Ne 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 9.00 Za † Karola Navrátila
4. Po 17.30 Za † Ľubomíra
5. Ut Sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, biskupa, spomienka 8.00

Za Martu

 – o zdravie a Božie požehnanie

6. St ZJAVENIE PÁNA, slávnosť 9.00 Bohu známy úmysel
7. Št 8.00 Za Matúša s rodinou – o Božiu pomoc v chorobe, silu a milosti
8. Pi

mládežnícka

17.30

Za † Máriu, Jána, Helenu,

 Júliusa, Jozefa

9. So 8.00 Za Janu - o šťastný pôrod
10. Ne KRST KRISTA PÁNA, sviatok 9.00 Za † Michala
11. Po 17.30 Za † Helenu, Karola a Tibora
12. Ut 7.00

Za Anežku s rod.

- o zdravie a Božie požehnanie

13. St 17.30 Za † Jána
14. Št 7.00 Za † Teréziu
15. Pi

Bl. Petra Dondersa CSsR, kňaza,

ľub. spomienka

17.30

Za rodinu Jozefa

- o zdravie a Božie požehnanie

16. So 8.00 Úmysel celebranta
17. Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Michala a Ladislava
18. Po 17.30 Bohu známy úmysel
19. Ut 7.00 Úmysel celebranta
20. St 17.30

Za Mareka

 – o zdravie a Božie požehnanie

21. Št Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 7.00 Za príbuzných a priateľov
22. Pi

mládežnícka

17.30

Za rodinu Jána Mráza

- o zdravie a Božie požehnanie

23. So 8.00 úmysel celebranta
24. Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00

Za Katarínu s rodinou

- o potrebné milosti a požehnanie

25. Po Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 17.30 Za rodičov, súrodencov  a dobrodincov sestier OSsR
26. Ut Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00
27. St 17.30 Za † Cecíliu a Martina
28. Št

Sv. Tomáška Akvinského, kňaza

a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00
29. Pi 17.30 Za † Michaelu
30. So 8.00 Za † Vojtecha a Helenu
31. Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za rod. Valenčíkovú a Karabinošovú – o zdravie a BP

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234