logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Pi PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2. So Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka 8.00 Za † z rod. Jaroslava a Bernardíny
3. Ne 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 9.00 Za † Karola Navrátila
4. Po 17.30 Za † Ľubomíra
5. Ut Sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR, biskupa, spomienka 8.00

Za Martu

 – o zdravie a Božie požehnanie

6. St ZJAVENIE PÁNA, slávnosť 9.00 Bohu známy úmysel
7. Št 8.00 Za Matúša s rodinou – o Božiu pomoc v chorobe, silu a milosti
8. Pi

mládežnícka

17.30

Za † Máriu, Jána, Helenu,

 Júliusa, Jozefa

9. So 8.00 Za Janu - o šťastný pôrod
10. Ne KRST KRISTA PÁNA, sviatok 9.00 Za † Michala
11. Po 17.30 Za † Helenu, Karola a Tibora
12. Ut 7.00

Za Anežku s rod.

- o zdravie a Božie požehnanie

13. St 17.30 Za † Jána
14. Št 7.00 Za † Teréziu
15. Pi

Bl. Petra Dondersa CSsR, kňaza,

ľub. spomienka

17.30

Za rodinu Jozefa

- o zdravie a Božie požehnanie

16. So 8.00 Úmysel celebranta
17. Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Michala a Ladislava
18. Po 17.30 Bohu známy úmysel
19. Ut 7.00 Úmysel celebranta
20. St 17.30

Za Mareka

 – o zdravie a Božie požehnanie

21. Št Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 7.00 Za príbuzných a priateľov
22. Pi

mládežnícka

17.30

Za rodinu Jána Mráza

- o zdravie a Božie požehnanie

23. So 8.00 úmysel celebranta
24. Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00

Za Katarínu s rodinou

- o potrebné milosti a požehnanie

25. Po Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 17.30 Za rodičov, súrodencov  a dobrodincov sestier OSsR
26. Ut Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00
27. St 17.30 Za † Cecíliu a Martina
28. Št

Sv. Tomáška Akvinského, kňaza

a učiteľa Cirkvi, spomienka

7.00
29. Pi 17.30 Za † Michaelu
30. So 8.00 Za † Vojtecha a Helenu
31. Ne 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za rod. Valenčíkovú a Karabinošovú – o zdravie a BP

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234