logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1. Ut 7.00 Za† Andreja
2. St 17.30 Za † Jozefa a Žofiu
3. Št Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 7.00 Za Martina – o milosť obrátenia
4. Pi Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

mládežnícka

17.30

Za Martina Hudáka

– o zdravie a Božie požehnanie

5. So 8.00 Za † Václava Senderáka
6. Ne 2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Jána
7. Po Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30 Za † Jána a Katarínu
8. Ut

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

!  17.30 ! Bohu známy úmysel
9. St

kántry

17.30 Za † Petra
10. Št 7.00

Poďakovanie za milosti obsiahnuté

na príhovor sv. Antona

11. Pi Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka                                                                kántry 17.30

za Bronislavu

– o zdravie a Božie požehnanie

12. So Prebl. P. Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka                                                kántry 8.00 Za † Emila
13. Ne 3. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00

Za Renátu

– o zdravie a Božie požehnanie

14. Po Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30

Za Richarda

 – o zdravie a Božie požehnanie

15. Ut 7.00 Úmysel celebranta
16. St 17.30 Za Michala, Gabrielu a Ivetu s rodinami – o potrebné milosti a požehnanie
17. Št 7.00 Za rodinu Lomenčíkovú
18. Pi

mládežnícka

17.30

Za Jozefa, Petra, Ladislava s rodinami
19. So 8.00 Za † Jozefa, Máriu a Jozefa
20. Ne 4. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Agnesu
21. Po 17.30 Za Dominiku – o zdravie a požehnanie
22. Ut 7.00 Úmysel celebranta
23. St 17.30 Za Petra – o potrebné milosti

ludka

Sestra Ľudka

„Nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, čo nás stvorili, podopierajú nás a sprevádzajú na ceste života, lebo sú vedené nekonečnou a vernou láskou.“

(Benedikt XVI.)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234