logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Po Sv. Justín, mučeník, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Stanislava (60tka)
2 Ut 7.00     Za zdravie a BP pre Jaroslava
3 St Sv. Karola Lwangu a spoloč., mučeníkov, spom. 17.30 Za zdravie a BP pre Janku s rodinou
4 Št

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI,

prikázaný sviatok

! 17.30 ! Za sr. Luciu, OSsR – 10. výročie sľubov
5 Pi Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 Za príbuzných a známych sr. Lucie
6 So 8.00 Za † Jána
7 Ne 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Martinu
8 Po 17.30 Za † Máriu a Jána
9 Ut 7.00       Úmysel celebranta
10 St 17.30 Za † Alžbetu a Antona
11 Št Sv. Barnabáša, apoštola 7.00 Bohu známy úmysel
12 Pi NAJSVATEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, slávnosť

mládežnícka

17.30

Za kňazov a Bohu zasvätené osoby
13 So NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE, spomienka 8.00 Za diakona Branislava
14 Ne 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Bohu známy úmysel
15 Po 17.30 Za † Mons. Štefana Nahalku
16 Ut 7.00 Úmysel celebranta
17 St 17.30 Za † Sebastiána a Helenu
18 Št EUCHARISTICKÉ SRDCE JEŽIŠOVO, spom. 7.00 Za † Jána, Veroniku, Pavla a Pavla
19 Pi 17.30 Za † Františka
20 So 8.00 Za † Pavla – 1. výročie
21 Ne 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Jubilejný úmysel: Za diecézu, farnosť a  dobrodincov
22 Po 17.30 Za † Danielu a žijúcu rodinu
23 Ut 7.00 Za † Jána, Štefana, Bystríka, Pavla
24 St Narodenia Jána Krstiteľa,   slávnosť 17.30 Za zdravie a BP pre Jána a Annu
25 Št Eucharistického srdca Ježišovho, ľubov. spom. 7.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26 Pi

mládežnícka

17.30

Za † Jozefa
27 So PANNY MÁRIE MATKY USTAVIČNEJ POMOCI, sviatok 8.00 Bohu známy úmysel
28 Ne 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Katarínu a Tibora
29 Po Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok 17.30 Za zdravie a BP pre Petra
30 Ut Bl. Januára M. Sarnelliho, kňaza, ľubov. spom. 7.00 Za † Urbana

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234