logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Po Sv. Justín, mučeník, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Stanislava (60tka)
2 Ut 7.00     Za zdravie a BP pre Jaroslava
3 St Sv. Karola Lwangu a spoloč., mučeníkov, spom. 17.30 Za zdravie a BP pre Janku s rodinou
4 Št

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI,

prikázaný sviatok

! 17.30 ! Za sr. Luciu, OSsR – 10. výročie sľubov
5 Pi Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 Za príbuzných a známych sr. Lucie
6 So 8.00 Za † Jána
7 Ne 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Martinu
8 Po 17.30 Za † Máriu a Jána
9 Ut 7.00       Úmysel celebranta
10 St 17.30 Za † Alžbetu a Antona
11 Št Sv. Barnabáša, apoštola 7.00 Bohu známy úmysel
12 Pi NAJSVATEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO, slávnosť

mládežnícka

17.30

Za kňazov a Bohu zasvätené osoby
13 So NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE, spomienka 8.00 Za diakona Branislava
14 Ne 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Bohu známy úmysel
15 Po 17.30 Za † Mons. Štefana Nahalku
16 Ut 7.00 Úmysel celebranta
17 St 17.30 Za † Sebastiána a Helenu
18 Št EUCHARISTICKÉ SRDCE JEŽIŠOVO, spom. 7.00 Za † Jána, Veroniku, Pavla a Pavla
19 Pi 17.30 Za † Františka
20 So 8.00 Za † Pavla – 1. výročie
21 Ne 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Jubilejný úmysel: Za diecézu, farnosť a  dobrodincov
22 Po 17.30 Za † Danielu a žijúcu rodinu
23 Ut 7.00 Za † Jána, Štefana, Bystríka, Pavla
24 St Narodenia Jána Krstiteľa,   slávnosť 17.30 Za zdravie a BP pre Jána a Annu
25 Št Eucharistického srdca Ježišovho, ľubov. spom. 7.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26 Pi

mládežnícka

17.30

Za † Jozefa
27 So PANNY MÁRIE MATKY USTAVIČNEJ POMOCI, sviatok 8.00 Bohu známy úmysel
28 Ne 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 Za † Katarínu a Tibora
29 Po Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok 17.30 Za zdravie a BP pre Petra
30 Ut Bl. Januára M. Sarnelliho, kňaza, ľubov. spom. 7.00 Za † Urbana

ludka

Sestra Ľudka

„Vo všetkom žiari oheň milosrdnej lásky môjho Boha.“

(Bl. Mária Celesta Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234