logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 St   17.30 Za zdravie a BP pre Evu
2 Št ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 19.00 Za kňazov
3 Pi VEĽKÝ PIATOK SLÁV. UTRPENIA A SMRTI PÁNA 17.00 -
4 So BIELA SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 20.30 Za komunitu redemptoristiek
5 Ne VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA ! 9.30 ! Za všetkých prítomných
6 Po VEĽKONOČNÝ PONDELOK 9.00 Úmysel celebranta
7 Ut VEĽKONOČNÝ UTOROK 17.30 Za Petra a rodinu
8 St VEĽKONOČNÁ STREDA 17.30 Za zosnulého Jozefa
9 Št VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK 17.30 Za zosnulú Jarmilu
10 Pi VEĽKONOČNÝ PIATOK 17.30 Za zdravie a BP pre Helenu
11 So VEĽKONOČNÁ SOBOTA 8.00 Za zdravie a BP pre Jaroslava
12 Ne

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŹIEHO MILOSRDENSTVA

! 15.00 ! Za sestru Máriu OSsR
13 Po   17.30 Za zosnulých: Andreja, Anežku, Štefana a Helenu
14 Ut   7.00 Za zosnulého Jána a Máriu
15 St   17.30 Za zdravie a BP pre Máriu
16 Št   7.00 Za zdravie a BP pre Annu
17 Pi  

Po sv. omši

CHVÁLY

mládežnícka

17.30

Za zdravie a BP pre Evu a Janu
18 So   8.00  Za zosnulú sr. Lujzu OSsR
19 Ne 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 9.00

Jubilejný úmysel sestier:

Za diecézu, farnosť a všetkých dobrodincov

20 Po   17.30  Buhu známy úmysel
21 Ut

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi,

ľubovoľná spomienka

7.00 Za zdravie a BP pre Ervína
22 St   17.30 Za zdravie a BP pre Maru a Róberta
23 Št Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,   spomienka 7.00 Za sestru Moniku OSsR
24 Pi Sv. Juraja, mučeníka,   sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, ľubovoľná. spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Juraja
25 So Sv. Marka, evanjelistu,   sviatok 8.00 Za živých a † rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier redemptoristiek
26 Ne

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

„Nedeľa Dobrého pastiera“

9.00 Bohu známy úmysel
27 Po   17.30 Za zosnulú Máriu a Jozefa
28 Ut Sv. Petra Chanela, kňaza a sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,   ľubov. spomienka 7.00 Za zdravie a BP pre Františka s rodinou
29 St Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy,   sviatok 17.30 Za zdravie a BP pre Zuzanu
30 Št Sv. Pia V., pápeža,     ľubov. spomienka 7.00 Za zosnulého Milana

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234