logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR SV. OMŠA ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Št PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť 9.00 Za všetkých prítomných
2 Pi Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spom. 17.30 za † Annu Bachledovú
3 So Najsv. mena Ježiš,   ľubov. spomienka 8.00 Za zdravie a BP pre Pavla, Máriu, Ľuboša a Ivanu
4 Ne 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 9.00 za † Katarínu
5 Po Sv. Ján Neuman – biskup, redemptorista 17.30 úmysel celebranta
6 Ut ZJAVENIE PÁNA, slávnosť 9.00 za † Marie Michel OSsR
7 St Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka 17.30 za † Máriu, Jána a Milovana
8 Št   !! 8.00 !! za † Teréziu a Augustína
9 Pi  

mládežnícka

17.30

za † Františka
10 So   8.00 za † Pavla, Pavla, Jána a Veroniku
11 Ne KRST KRISTA PÁNA, sviatok 9.00 Za zdravie a BP pre Justínu, Blaženu, Michala a Daniela
12 Po   17.30 za † Máriu a Jána
13 Ut

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi,

ľubov. spomienka

7.00 úmysel celebranta
14 St BL. Peter Donders - redemptorista 17.30 za † Antona Smreka
15 Št   7.00 za † Annu
16 Pi   17.30 Za zdravie a BP pre Annu a Betku
17 So Sv. Antona, opáta, spomienka 8.00 Za zdravie a BP pre Ondreja a Annu
18 Ne 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00 JUBILEJNÝ ÚMYSEL: za farnosť, diecézu, dobrodincov
19 Po   17.30 za † Františka
20 Ut

Sv. Fabiána a Šebastiána, mučeníkov,

Ľubovoľná spomienka

7.00 Za rod. Karabovu
21 St Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 17.30 za † Ľubomíra
22 Št Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka 7.00 úmysel celebranta
23 Pi  

mládežnícka

17.30

za † Michala a Annu
24 So Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 8.00 Za zdravie a BP pre Štefániu
25 Ne 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9.00

za živých a zosnulých rodičov,

súrodencov a dobrodincov sestier

26 Po Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 17.30 Za zdravie a BP pre Katarínu
27 Ut Sv. Angely Merici, panny ! 17.30 ! za † Štefana
28 St Sv. Tomáška Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.30

Za zdravie a BP pre Annu

pri životnom jubileu

29 Št   8.00

Za Jána o zmierenie

a šťastnú hodinu smrti

30 Pi Sv. Martiny, panny a mučenice 9.00 Bohu známy úmysel
31 So Sv. Jána Boska, kňaza, spomienka 8.00 Za BP a zdravie pre Emila

lenka

Sestra Lenka

"Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami, kresťan takým nikdy nemôže byť! Naša radosť sa nerodí z toho, že vlastníme mnoho vecí, ale rodí sa zo skutočného stretnutia s Osobou, s Ježišom, ktorý je uprostred nás. Rodí sa z poznania, že s ním nikdy nie sme sami, ani v ťažkých chvíľach." 

(Svätý Otec František)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234