Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Ut

 

7.00

Za šťastný pôrod pre Teréziu

2.

St

 

17.30

Za † Mariána

3.

Št

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

7.00

Za zdravie, BP a dar viery pre Dominiku a Tomáša

4.

Pi

 

17.30

Za † Justína a Julianu

5.

So

 

8.00

Za † Václava

6.

NE

2.  ADVENTNÁ nedeľa – biblická nedeľa

9.00

Úmysel celebranta

7.

Po

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za † Margitu

8.

Ut

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok

17.30

Za sestry redemptoristky

 a za nové povolania

9.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Jakuba a Veroniku

10.

Št

 

7.00

Za † Emila

11.

Pi

 

17.30

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

12.

So

 

8.00

Za † Jakuba a Annu

13.

NE

3.  ADVENTNÁ nedeľa

9.00

Za rodinu Kučerovú, Česákovú a Lapošovú

14.

Po

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

Za zdravie a BP pre Františka

15.

Ut

 

7.00

Za † Jozefa a Helenu

16.

St

 

17.30

Za zdravie a BP pre Jakuba, Margitu a ich deti

17.

Št

 

7.00

Za otvorenosť Duchu Svätému a Božiu pomoc pre Matúša

18.

Pi

 

17.30

Za zdravie a BP pre Cecíliu

19.

So

 

8.00

Za † Štefana

20.

NE

4.  ADVENTNÁ nedeľa

9.00

Za † Michala a Ladislava

21.

Po

 

17.30

Za † Stanislava

22.

Ut

 

7.00

Bohu známy úmysel

23.

St

 

17.30

Úmysel celebranta

24.

Št

VIGÍLIA NARODENIA PÁNA

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI