Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

1.

Št

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

7.00

Úmysel celebranta

2.

Pi

Svätých anjelov strážcov, spomienka

17.30

Za Božiu blízkosť, pomoc a potrebné milosti pre Jána

3.

So

 

8.00

Za BP a potrebné milostipre Jána

4.

Ne

27. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za zdravie, BP a silu pre rod. Viery a Jaroslava

5.

Po

Bl. Františeka Seelosa, kňaza, spomienka

17.30

Za † Ondreja, Alžbetu, Máriu a Jozefínu

6.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

7.

St

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

Za Lenku

8.

Št

 

7.00

Za † Ladislava a Matildu

9.

Pi

 

mládežnícka

17.30

Za † Eduarda

10.

So

 

8.00

Za sr. Zuzanu,  OSsR

11.

Ne

28. nedeľa v období „cez rok“

9.00

Za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa

12.

Po

 

17.30

Za Božiu pomoc, uzdravenie a potrebné milosti pre rod. Kročkovú

13.

Ut

 

7.00

Úmysel celebranta

14.

St

 

17.30

Za † Michala, Annu, Františka, Alžbetu, Andreja, Máriu, Michala a Máriu

15.

Št

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

 

Za † Teréziu a Teréziu

16.

Pi

Sv. Gerarda Majellu, rehoľníka, spomienka

 

Za B. pomoc a BP pre rod. Ďurechovú, Richtárechovú a Klimešovú

17.

So

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

a mučeníka, spomienka

 

Za zdravie a BP pre Jána a Annu

18.

Ne

29. nedeľa v období „cez rok“

„ misijná nedeľa“

 

Za † sr. Letíciu, OSsR

19.

Po

 

 

Za zdravie a dar viery pre Tomáša

20.

Ut

 

 

Za † Jozefa a Helenu

21.

St

 

 

Za † Karola

22.

Št

Sv. Jána Pavla II, pápeža ,

ľubov. Spomienka

 

Za † Františka, Agnesu a Jána

23.

Pi

 

 

Za † Petra, Karola, Helenu, Jarmilu

24.

So

(Zmena času)

 

Za zdravie a BP pre Jána

25.

Ne

30. nedeľa v období „cez rok“

 

Za živých a zosnulých rodičov, súrodencov a dobrodincov sestier

26.

Po

 

 

Za zdravie a BP pre Otíliu

27.

Ut

 

 

Za † sr. M. Emanuelu, OSsR

28.

St

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

 

Za zdravie a B. pomoc v chorobe pre Paulu a Veroniku

29.

Št

 

 

Úmysel celebranta

30.

Pi

 

 

Za sr. Ľudmilu, OSsR

31.

So

 

 

Úmysel celebranta

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 163 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI