logo

Budeme sa modliť za vás a s vami, aby vám Boh udelil pomoc, akú potrebujete na príhovor našej zakladateľky Matky Márie Celesty Crostarosa. Svoj úmysel napíšte do nižšie uvedeného formulára. Ak chcete, aby váš úmysel nebol zverejnený na stránke, napíšte to v texte.

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Napísať novú prosbu o modlitbu
 


Jana
Prosím o modlitby za Božiu pomoc pre manžela , aby sa Pán dotkol jeho problému, aby ho Pán viedol , ukázal mu cestu...

sobota, 17. marec 2018
Anna
Prosím o modlitbu za môj úmysel. PBZ

piatok, 16. marec 2018
Mária
Milované sestričky, prosím, Vás z celého srdca o modlitbu za obrátenie, pokoru, dar viery, Božie požehnanie, zdravie a ochranu Panny Márie pre Máriu a veľa milostí, Božie požehnanie, zdravie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Andrejku, mamičku a tatka. Veľmi pekne Vám ďakujem. Nech Pán Boh odplatí Vašu obetu.

piatok, 16. marec 2018
Bohuznámy
Prosím o modlitbu o ochranu od zlého pre Janku. Pán Boh zaplať

štvrtok, 15. marec 2018
Aňa
Prosím o modlitbu za moju dcéru Julinku, aby ju Pán Boh požehnal dobrým zamestnaním, ktoré by ju napĺňalo. Prosím o modlitbu za dary Ducha svätého pre dcéru Maťku, aby dobre dokončila štúdium. Za dobrého a veriaceho partnera. Prosím o modlitbu za mojich zomrelých rodičov: Odpočinutie večné daj im Pane a príjmi ich do svojho náručia. Pán Boh Zaplať a žehnaj všetkým, ktorí Ťa prosia o pomoc.

štvrtok, 15. marec 2018
 
Powered by Phoca Guestbook

lucia

Sestra Lucia

Sme stvorení na obraz "Boha, bohatého na milosrdenstvo" (por. Ef 2,4). Aj túto črtu by mal svet rozpoznať v našom živote - živote Božích detí. Ukážme svetu tvár milosrdného Boha, odtlačenú v našom srdci...  

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234