logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Keďže v tomto roku liturgická spomienka bl. Márie Celesty Crostarosa pripadla na nedeľu, naša komunita sa rozhodla pripomenúť si ju o deň skôr, v sobotu, dňa 10. septembra.

Rannej sv. omši predsedal P. Jozef Novák CSsR z Podolínca a veriacim sa prihovoril P. Piotr Chyła CSsR, direktor Centra pre spiritualitu redemptoristov v Ríme.  V homílii zdôraznil fakt, že nová blahoslavená je práve teraz medzi  nami osobitným spôsobom  prítomná a jej relikvie sú darom nielen pre náš kostol, ale aj pre mesto Kežmarok a celé okolie. Matka Mária Celesta je žena, ktorá sa ľuďom dnešnej doby môže prihovoriť veľmi konkrétnym spôsobom ako príklad statočnosti, odvahy a neochvejnej  dôvery v Boha práve v nepriaznivých okolnostiach života.  Bolo tomu tak len preto, že Boh mal prvenstvo v jej živote.

Po sv. omši mali veriaci možnosť ešte raz si vzbudiť úmysel o vyprosenie milostí na jej príhovor a následne uctiť si relikvie.

Večer o 17.00 hod. sa náš kostol naplnil hojnou účasťou veriacich a spoločným akatistom k blahoslavenej Márii Celeste, ktorý napísala naša sestra z Ukrajiny, sr. Mária Slepchenko OSsR, sme poďakovali všemohúcemu Bohu za dar jej života.

Po akatiste nasledovalo v hospodárskej budove pri našom kláštore pohostenie spojené s fotoprezentáciou o živote Matky Márie Celesty a pripomenutím si našej púte pri príležitosti jej blahorečenia.

Naše slávenie pokračuje aj dňa 14. septembra, na sviatok Povýšenia Sv. Kríža, keď si pripomenieme deň, keď sa bl. Matka Mária Celesta narodila pre nebo. 

Na sv. omšu o 17.30 hod, ktorú bude celebrovať P. František Romaňák CSsR a ktorá bude opäť obetovaná za Vaše úmysly na príhovor novej blahoslavenej, Vás srdečne pozývame.

FOTOGALÉRIA

 

hanka

Sestra Hanka

„Pane môj, milosrdenstvo moje, tvoja najvyššia pravda pôsobí v mojej krajnej úbohosti. Som ako hrsť prachu vystavená vetru, ktorá nemá silu ani pevnosť, aby vytrvala čo i len hodinu v konaní dobra. TY SI MOJOU PRAVDIVOU SILOU A MOJE BYTIE NEMÁ PRÁVO STÁŤ MIMO TEBA, MOJE JEDINÉ A NAJVYŠŠIE DOBRO.“ 

(M. Celeste Crostarosa)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234