logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

znakossr V utorok 24. februára 2015  sa konala kláštorná kapitula, na ktorej sestra predstavená zhodnotila trojročný  formačný proces juniorky Márie Volkovej, ktorá poprosila  o možnosť zloženia doživotných sľubov v našej komunite.  Sestry v tajnom hlasovaní  jej prosbu odobrili. 

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234