logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Stretnutie priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa

Kategória:
skupiny a jednotlivci
Dátum:
2018-03-10

Srdečne Vás pozývame na

Stretnutie priateľov blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa,

 

v sobotu 10. marca 2018.

 

Program stretnutia: 

Priebeh stretnutia:

8:00 sv. omša

9:45- 11:45 Prednáška s prestávkou na kávu

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

15:15- 16:30 Prednáška s prestávkou

17:00 Krížová cesta

Adorácia s modlitbami na príhovor bl. Márie Celesty

18:15 Vešpery

 

V pôstnom období vrcholí príprava katechumenov na krst. Pre nás, ktorí sme už pokrstení, je toto pôstne obdobie pozvaním k prebudeniu a prehĺbeniu našej viery. Preto témou našou stretnutia bude sviatosť krstu. Je veľmi dôležité, aby sme nielen pochopili, čo sa udialo v deň nášho krstu (pravdepodobne si ho vôbec nepamätáme), ale aby sme krst znovu prežili – a aby sme ho v našom živote neustále „aktualizovali“. K tomu nás vedie liturgia pôstneho obdobia, ktorá vrcholí vo veľkonočnom trojdní Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Aký dopad má na náš život krst a čo znamená aktualizácia? O tom bude naše stretnutie, ktorým nás budú viesť aj slová bl. Márie Celesty.

Kriste, Syn živého Boha, dal si nám milosť, že sme boli v krste pochovaní s tebou; daj, aby sme sa ti stali podobnými aj v zmŕtvychvstaní a žili novým životom.

(Biela Sobota, prosby - ranné chvály)

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami!

Sestry redemptoristky

 
 

Všetky termíny:

  • 2018-03-10
 

Powered by iCagenda

zuzka

Sestra Zuzka

“Príď ku mne vo všetkých svojich potrebách a ukry sa v mojich ranách, kde nájdeš bezpečné potešenie.”

(Ježiš bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234