Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V Lukášovom Evanjeliu čítame, že Ježiš Kristus rástol a mocnel pod starostlivým okom svojich rodičov Márie a Jozefa a Božia milosť bola na ňom. Po tom, čo sa im stratil v Jeruzaleme a tajomne im naznačil, že má byť tam, kde ide o nebeského Otca, vrátil sa s nimi do Nazareta a bol im poslušný; vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (porov. Lk 2,39-40).

18. marec 

„Počúvaj Izrael, Pán tvoj Boh je jediný Pán...“

17. marec 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3)

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 46 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI