Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V deň spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi dňa 1. júna 2020 prebehli v našej komunite voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

 Do úradov boli opätovne zvolené:

  1. sr. Lenka Šáleková - predstavená
  2. sr. Monika Romaňáková - vikárka
  3. sr. Lucia Česáková - sekretárka

Novozvolenú predstavenú a radu kláštora zverujeme do Vašich modlitieb. 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 721 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI