Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

„Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Práve preto Kristus Vykupiteľ v plnej miere zjavuje človeka človekovi samému. V ňom človek nachádza svoju veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti.“

Tieto známe slová z encykliky Redemptor hominis, ktorú napísal sv. Ján Pavol II. na začiatku svojho pontifikátu a jeho učenie o význame ľudského tela boli nosnou témou tohtoročnej Adventnej duchovnej obnovy, ktorú od štvrtku 28. novembra do nedele 1. decembra 2019 viedol vdp. Maroš Lovič, kňaz Trnavskej arcidiecézy.

Príhovory o. Maroša tiahli všetkých prítomných do hlbín Božej lásky, ktorá jediná má moc plne uspokojiť najhlbšie túžby človeka, uzdraviť rany po hriechu a vzkriesiť ho k novému životu. Pre mnohých to bol čas stretnutia a dotyku so živým Ježišom Kristom - zjavenou Láskou Otcovho srdca.

 

Homília k prvej adventnej nedeli:

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 381 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI